Leser tankene dine

Tre forskere ved MIT Media Lab har utviklet et apparat som analyserer hva og hvordan du tenker.

Dette kan blant annet hjelpe autister. Apparatet kalles Emotional Social Intelligence Prostethic (ESP) og analyserer ikke-verbale uttrykk som ansiktsuttrykk og hodebevegelser.

 

En av forskerne, El Kaliouby, forteller til News.com at vi er alle hjernelesere i underbevisstheten. Vi bruker oppførsel og ikke-verbale uttrykk til å analysere personer vi snakker med og for å tilpasse oss i forhold hva vi tror denne personen tenker.

 

ESP-prosjektet er basert på en datamodell Kaliouby utviklet ved universitetet i Cambridge. Systemet leser og analyserer hierarkiske kombinasjoner av subtile ansiktsuttrykk og gester som heving av øyebryn, leppe- og hodebevegelser.

 

På denne måten kan det tolke en persons følelsesmessige tilstand.

 

Hjerneleser i lua

 

ESP består av en håndholdt datamaskin, et lite kamera, en høreplugg og et lite vibrerende apparat som kan sitte i et belte. Kamera kan henge rundt halsen eller plasseres i en lue.

 

Når ESP er på og brukeren snakker med noen, vil brukeren få signal når den andre personen for eksempel begynner å kjede seg. Brukeren kan tilpasse seg utviklingen i samtalen.

 

ESP skal være spesielt nyttig for autister med diagnosen Autism Spectrum Condition. Mennesker med ASC har ofte problemer med å evaluere andre personers følelser.

De som lider av ASC har en tendens til misforstå og kjede andre, ifølge News.com. ESP kan hjelpe slike autister til å stille spørsmål og gi den andre lytteren mulighet til å delta i samtalen.