http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="">

– I år kan vi feire tiårs-jubileum for kurstilbudet vårt, sier Øyvind Jacobsen, som er produkt- og markedssjef i Leteng. Selv om de hadde småkursing tidligere, var det for ti år siden de så et behov for AV-kursing i det norske markedet.


Ingen AV-tilbud i skolesystemet


– I bransjen smelter teknologier sammen, og teknologien er i hurtig forandring, samtidig som det er dårlig med utdannelsestilbud innen de vanlige skolesystemene, sier han videre.


Han påpeker at det innen AV faktisk ikke finns noen ordentlige skoletilbud, bortsett fra enkelte små kurselementer innen serviceelektronikk, og noen småkurs ved enkelte skoler.


De som nå jobber i AV-bransjen er ofte enten folk med bakgrunn som radio- og tv-reparatør eller med elektronikkbakgrunn. De har vanligvis enten fagbrev i forbindelse med yrkesskole eller har gått tekniske fagskoler. Tidligere var det en audio/video-linje, men den forsvant for 10-15 år siden. Samtidig har AV-bransjen gjennomgått en rivende utvikling.


For Leteng begynte undervisningen i det små med mindre AV-kurs for forhandlerne. Da de erfarte et større generelt kompetansebehov ble kursene gjort mer omfattende, og de fikk hele landet som nedslagsfelt.


Internasjonal sertifisering


– Fra å være en service og et tilbud for forhandlerne, er kursene våre blitt generelle og et eget bein å stå på, som hele bransjen kan benytte seg av, fortsetter Jacobsen.


Etter som erfaringene vokste, fikk Letengs AV-undervisning et nytt kvantesprang. Fra før hadde kurslederne deres tatt den internasjonale CTS-sertifiseringen, som kvalifiserte til tittelen Certified Technology Specialist. For fire år siden tok de så skrittet fullt ut og fikk en avtale med den internasjonale organisasjonen Infocomm om å tilby deres kompetanseplattform i Norge.


Nå har de knyttet en del av kursene sine opp mot denne internasjonale sertifiseringen. Det dreier seg om et tilbud med fulldagskurs, studiekvelder og oppfølging frem til eksamen. Pensumet er på engelsk, noe Jacobsen poengterer er viktig siden eksamen er på engelsk, og det er viktig å være kjent med terminologien. Imidlertid får studentene også et kompendium, oversatt til norsk, som er lagt opp som en støtte til undervisningen.


Bedrifter møter sertifiseringskrav


– CTS-undervisningen går ganske dypt teknologisk. Man skal vite hvordan et prosjekt startes, gjennomføres og fullføres, vite hvordan rollene er fordelt, og så videre, sier Jacobsen videre. Han mener kurset og sertifiseringen kan tas som en generell utdannelse, og som et grunnlag for å utdanne seg videre innen for eksempel design og installasjon. 


Sertifiseringsundervisningen er spesielt rettet mot enkeltpersoner, men også hele bedrifter kan sertifisere seg. Jacobsen sier at det er vanlig at kundene ved større anbudsrunder ønsker eller krever at bedriften er CTS-sertifisert. Det kan den bli om en viss andel av de ansatte har sertifiseringen i orden.


– Mens vårt sertifiseringskurs for CTS er omfattende og har som mål å lose studentene til en eksamen, tilbyr vi hele tiden oppdaterte fokuskurs av typen AV over IP, Signaldistribusjon med 4K og "best practice" for design, installasjon og drift.


Ingen produkttilknytning


Det er viktig for ham å understreke at det dreier seg om uhildete fagkurs, som er generelle og ikke knyttet opp mot spesielle teknologier.


– For oss handler det om å ta et lite ansvar for bransjen. Vi legger stolthet i å være så uhildet som mulig og unngår profilering av produkter, brands og så videre. Det er generell teknologi vi underviser i, som er like relevant for konkurrerende produkter som for våre egne.


– Faktisk legger vi så mye sjel i akkurat dette, at flere av våre kursdeltagere spør oss hvorfor vi ikke kan bruke reelle produkter fra porteføljen vår som eksempler. Men dette skal være generiske kurs som skal kunne passe for alle.


Flere kompetansenivåer


Kursdeltakerne er teknikere, selgere, superbrukere, driftsansvarlige, konsulenter og installatører fra alle bransjer. Ofte er de nyansatte i bedrifter og i yrkesgrupper der AV er en del av hverdagen. Mange kommer nå ifølge Jacobsen fra sykehus og fra hotellbransjen, som er storbrukere av audiovisuelle løsninger.


– Grunnkurset gir basis for å kunne ha en dialog med dem som har solgt løsningene. Derfra går vi ned i dybden, med tekniske fagkurs, og kurs i feilsøking, installasjon, løsningsdesign og oppsett av nye systemer.


– Til nå har vi kurset 1500 til 2000 enkeltpersoner i generell AV-kompetanse og fått gjennom et 30-talls elever til CTS sertifisering, avslutter Øyvind Jacobsen.