Lett å få helsekort på nettet

Lett å få helsekort på nettet

Trygdeetaten har lansert sin første heldigitale tjeneste for publikum. Responsen har vært overveldende, brukerne er overmodne for nettbasert trygd.
Fra 1. juni 2004 har de fleste norske statsborgere rett på helsetjenester når de oppholder seg midlertidig i andre EØS-land i opptil 12 måneder. Tidligere har det bare vært akutt medisin man har hatt rett på.

Nå gjelder ordningen all type helsehjelp man måtte trenge, på lik linje med landets egne innbyggere. Men du må ha med deg dokumentasjon på dine rettigheter når du er i utlandet.

Tidligere måtte du få et skjema fra trygdekontoret ditt å fylle ut, for deretter å returnere skjemaet og motta en blankett tilbake fra trygdekontoret ditt. Saksbehandlingen kunne ta dager og uker. Nå er hele ordningen tilrettelagt for web. Resultatet ut i den andre enden er et enkelt lite plastkort som du får tilsendt etter å ha utfylt et enkelt lite skjema på nettet.

Stor pågang

I løpet av de tre første ukene har trygdeetaten mottatt over 400.000 henvendelser fra publikum, og tilsvarende mange kort er utstedt.

-- Vi har laget en nettjeneste der du fyller ut nødvendige opplysninger via weben vår. Disse sendes inn til trygdeetatens indre systemer, videresendes med

en PKI-basert XML-løsning til vår kortutsteder. Søkere som fyller kriteriene får så et plastkort i postkassen sin, innen kort tid, forklarer Ole Grannes, prosjektleder for tjenesten hos Rikstrygdeverket. Web-storm

-- Vi hadde over 600.000 treff på vår web den første dagen tjenesten var i drift. Det er "all-time-high" for vår web, forteller Grethe Ekren, prosjektleder for Trygdeetatens nettbaserte publikumstjenester.

-- Hva blir det neste vi kan løse på web?

-- Det kan jeg ikke svare på nå, men etter denne suksessen har vi en rekke tjenester vi vurderer for web, forteller Ekren.

-- Men kan du nevne noen eksempler?

-- Vi fokuserer på store saksområder som er enkle å tilrettelegge og som vil bety store arbeidsbesparelser for oss. Det kan være fastlegeordningen, fødselspenger, barnetrygd for barn nummer to, sier Ekren, uten å fortelle om eller når noen av disse oppgavene blir elektronifisert.

Kalkulatorer

Trygdeetaten legger stadig ut flere tjenester på sin web. Blant annet finnes det nå kalkulatorer for å beregne av barnebidrag og pensjonsytelser.

-- Det er en spennende tid. Vi ser at publikum er overmodent for å ta i bruk også trygdetjenester via nettet, og vi er spente på fortsettelsen, sier Grannes.