Leverer it-vikarer til Norsk Tipping

Leverer it-vikarer til Norsk Tipping

Vikarbyrået Saga Innovation skal levere it-vikarer til Norsk Tipping i avtale verdt 15 millioner kroner.

Viikarbyrået Saga Innovation har sikret seg kontrakt på levering av it-relaterte vikartjenester til Norsk Tipping.

Kontrakten har en varighet på tre år og en samlet verdi på 15 millioner kroner. Det finnes også opsjon på ytterligere ett år.

Den nye avtalen er en utvidelse av tidligere samarbeid de to aktørene imellom.

- Det er innen enheten spillproduksjon hvor vi skal levere konsulentkompetanse i form av vikariater. Vi har hatt avtalen tidligere, og nå har den blitt utvidet til å omfatte mange forskjellige konsulentprofiler, sier daglig leder Hilde Walter Moland og viser til den forrige rammeavtalen selskapet hadde med Norsk Tipping.

Den nye avtalen er tildelt med virkning fra 1. juni og medfører at Saga skal bekle en rekke ulike it-relaterte funksjoner, som eksempelvis EDB operatør, senior prosjektleder, databaseansvarlig og nettverksadministrator.

- Saga Innovation leverte en solid besvarelse, med fleksible og konkurransedyktige løsninger. Gjennom foregående kontraktsperiode har Saga Innovation bevist at de kan levere med den kvaliteten og SLA’ene vi forventer, og vi er trygge at de har forstått hva som kreves i leveransen, sier Ståle Rindal, kontraktsansvarlig hos Norsk Tipping, i en presseuttalelse.

Hamar-baserte Saga Innovation omsatte for 19,3 millioner kroner i 2010. Driften ga et overskudd på 2,2 millioner kroner, mens årsresultatet viste et overskudd på 1,6 millioner kroner.