Leverer kontinuitet til Terra-Gruppen

EDB Business Partner har inngått en avtale om leveranse av kontinuitetsløsning for Terra-Gruppens systemer innen bankvirksomhet.

Avtalen har en samlet kontraktsverdi på cirka 21 millioner kroner over avtaleperioden.

Kontinuitetsløsningen er en ny generasjon av nøddriftssystemer designet for å sikre fortsatt drift med intakte og oppdaterte data og systemer på et alternativt driftssted, ved større driftsavvik eller driftsstans.

-- It-relaterte hendelser i den nordiske banksektoren den senere tid viser at det er strategisk viktig for oss å sikre våre kunder kontinuerlig tilgang til de tjenester vi tilbyr, sier viseadministrerende direktør Stein Ole Larsen i Terra-Gruppen