Leverer nytt system til Mattilsynet

Computas skal levere en ny fagsystemløsning til Mattilsynet. Kontrakten har en verdi på 85 millioner kroner.

Den nye fagsystemløsningen vil kunne gi store synergieffekter for Mattilsynet, som har hele 63 distriktskontorer og åtte regionskontorer i tillegg til hovedkontor i Oslo, ifølge en pressemelding.

Mattilsynet arbeider for å sikre alle forbrukere i Norge trygg mat og trygt drikkevann, ved å fremme kvaliteten i plante-, dyre- og fiskehelse samt føre tilsyn med hele verdikjeden fra jord/fjord til bord.

Fagsystemet fra Computas vil bli en sentralisert løsning basert på moderne it-arkitektur i FrameSolutions, - Computas’ egenutviklede programvare for regelstyrte arbeidsprosessløsninger. Løsningen vil erstatte en rekke eksisterende delsystemer i Mattilsynet, og vil integrereres med forretningskritiske systemer og løsninger hos eksterne samarbeidsparter.

Skal øke servicenivået

Målsetningen med det nye systemet er å skape best utgangspunkt for å utnytte Mattilsynets ressurser, behandle et større antall saker mer effektivt samt øke servicenivået for alle brukerne av Mattilsynets tjenester generelt.

- Etter en svært grundig vurdering av Mattilsynets behov og krav til ett nytt fagsystem, ble Computas’ løsning vurdert som best. Vi var helt på det rene med at det var dette selskapet som best var i stand til å "gå ombord" sammen med oss og håndtere våre problemstillinger, sier administrerende direktør Joakim Lystad i Mattilsynet.