Leverer tjenester til seg selv

Leverer tjenester til seg selv

Cisco utnytter sin egen Service-Oriented Network Architecture (SONA) til å rykke fra konkurrentene.
Nylig hadde Cisco sin største lansering siden selskapet begynte med ip-telefoni for snart ti år siden. Hele 37 produkter var involvert i lanseringen med det ambisiøse slagordet "This changes everything".

Med nye Cisco Unified Communications system samles en rekke tale, data og videoprodukter i én pakke. Bare et fåtall av produktene er helt nye. Mange, blant annet hussentralen Call Manager, kommer derimot i ny versjon.

En del av løsningene har fått lagt "unified" til navnet. Det indikerer at alle typer kommunikasjon og meldinger, altså telefoni, sms, video, epost, talebeskjeder og liknende, skal behandles på en enhetlig måte. Det gjør det lettere å få tak i folk, samtidig som mottakeren mer effektivt kan forholde seg til innkommende trafikk.

Cisco legger også stor vekt på tett integrasjon mellom kommunikasjonsløsningene og øvrige applikasjoner. Økt bruk av SIP (Session Initation Protocol) åpner nye muligheter for tredjeparts-leverandører.

Konkurrentene har lenge snakket om "unified communications". Men ingen av dem er i nærheten av å realisere visjonen i like stor grad som Cisco nå gjør.

Mens Nortel og Alcatel har applikasjoner som legges på toppen av tale- og meldingssentralene, benytter Cisco sine egne rutere og svitsjer som tjenesteleverandør til egne og andres applikasjoner. Cisco har riktignok også sitt eget brukergrensesnitt, men dette må sannsynligvis vike for samhandlingsverktøy fra Microsoft og IBM.

Sentralt i Ciscos nye strategi står SONA, Service-Oriented Network Architecture. Denne arkitekturen ble lansert like før jul, og er som navnet tilsier tjenesteorientering (SOA) for nettverk. I et tjenesteorientert nettverk er det mulig å hente ut informasjon om hvem som snakker i telefonen, hvem som bruker hvilke applikasjoner og hvem som er inaktiv. Dette kan gi store effektiviseringsgevinster, blant annet fordi unødvendig venting unngås.

Fraværsmarkeringen i MSN Messenger er et enkelt eksempel på hvordan nettverket kjenner statusen til brukeren. I et bedriftsnett er informasjonen mer detaljert. Med den nye Unified Presence Server kan Cisco realisere tanken om fraværsmarkering som den nye summetonen.

Det er sjelden grunn til å bite seg fast i amerikanske selskapers slagord. Men det er grunn til å lytte når et av verdens største it-selskaper sier at "dette forandrer alt".

Gjennom å knytte nettverk og applikasjoner tettere sammen utnytter Cisco sin sterke stilling i nettverket til å erobre nye områder. Kundene må veie nytten av SONA opp mot faren for å bli innelåst hos én leverandør.

Teleoperatørene kommer også til å spille en viktig rolle. Ekte "unified communications" krever at bedriftene kan utveksle informasjon med abonnent-status fra offentlige telenett. Jeg vil kunne "se" at du snakker i mobiltelefonen, uten at samtalen må gå via hussentralen.

Ciscos troverdighet går tapt dersom selskapet krever at kundene må ha et Cisco-nettverk for å få "unified communications".

Det gjenstår å se om alt snakket om åpenhet fylles med innhold.