Lexit leverer RFID-paller

Lexit leverer RFID-paller

Lexit, Telenor Objects og Hrafn skal levere ny infrastrukturløsning til Norsk Lastbærer Pools.

Lexit Group, Telenor Objects og Hrafn er valgt som nye leverandører av RFID infrastruktur for avlesning og registrering av Norsk Lastbærer Pools (NLP) taggede plastpaller.

NLP organiserer og driver en returordning av trepaller, plastpaller og plastkasser mellom parter i dagligvarehandelen.

Paller med elektroniske brikker

Industrien skal nå erstatte trepaller med mer robuste plastpaller utstyrt med elektroniske RFID brikker. Fire elektroniske brikker med en unik identifikator er innebygd i hver pall. I tillegg er det mulig å legge inn informasjon om innhold på pall, mottakers adresse og ordrenummer i hver brikke. Ved hjelp av den unike identifikatoren, skal NLP nå være i stand til å kontrollere flyten av paller gjennom verdikjeden.

Tre leverandører

Lexit Group er valgt som hovedkontraktør mot NLP, mens Telenor Object skal levere tjenester for datafangst, kø, lagring, videresending og drift. Hrafn skal stå for prosjektledelse, og får i tillegg ansvar for kunnskapsoverføring samt løsningsimplementering i henhold til GS1's EPC Global EPCIS standard.