Lexmark til angrep på papiret

Lexmark vil ha flere ben å stå på, og går i allianse med et stort antall selskaper med spesialkompetanse innen digital dokumenthåndtering.
Papirmengden på norske kontorer bare øker og øker, vi bruker og kaster nesten 100 kilo papir hver oss, hvert eneste år. Informasjonsmengden i denne papirhaugen tilsvarer rundt regnet 250 megabyte per person. Det er beregnet at det i hele verden spyttes ut 15 trillioner sider fra kopimaskiner, skrivere og andre papirproduserende maskiner per år.

Skriverprodusenten Lexmark gjør det bra i dette markedet. Selskapet omsatte i 2001 for 4,1 milliarder dollar, som er en økning på ni prosent fra året før. Inntektene kommer fra først og fremst utstyr til å produsere papirdokumenter, nemlig skrivere, rekvisita og skriveradministrasjonsprogrammer.

Orden i skjemaveldet

Lexmarks plan er at en økende del av denne omsetningen etter hvert skal komme fra skannere, dokumentflytprogrammer og tilhørende tjenester. Altså produkter som kan bidra til å begrense papirforbruket

Brønnøysundregistrene opererer med over 694 varianter av statlige skjemaer. Beregninger gjengitt i Aftenposten anslår at næringslivet vil bruke 7428 årsverk på å fylle dem ut. Og da har vi ikke en gang begynt å se på det kommunale byråkratiet.

Det handler om å utvikle mer effektive systemer for å samle inn, lagre og gjenfinner informasjon i digitalt format. Lexmarks alliansepartnere i det såkalte Flyt 4-prosjektet har produkter og spisskomepanse på dette området.

-Vil ikke dette undergrave det økonomiske fundamentet for Lexmark?

-- Vi er fornøyd hvis brukerne bare printer ut etter behov, fastslår viseadministrerende direktør i Lexmark Norge, Terje Wenner som sier at selskapet utvikler helt nye produkter som skal bidra i den digitale dokumentflyten.

Smartere produkter

Et av de nye prouktene heter Lexmark Document Distributor. Det er et relativt enkelt system hvor brukeren i et Visual Basic-liknende miljø kan opprette rutiner for digitalisering og kategorisering av papirbasert informasjon. Systemet snakker med en multifunksjonsmaskin med skanner fra Lexmark.

Systemet gir skanneroperatøren valget mellom forhåndsdefinerte prosedyrer som definerer hva som skal skje med det innskannede dokumentet og hvilken tilleggsinformasjon som må legges inn. Skanneren har en stor berøringsfølsom skjerm hvor operatøren må taste inn svar på obligatoriske spørsmål, som saks- og kundenummer, intern referanse og postadresse.

Denne informasjonen kan da automatiske sendes til en database sammen med det innskannede dokumentet, og gjerne lagres sammen med en optisk lest utgave av samme dokument.

Målet er å hjelpe bedrifter å sy sammen prosedyrer som forenkler digitaliseringen av papirarbeidet. Lagring og gjenfinning av historiske data skal bidra til å redusere papirbruken. Så er det vel et spørsmål om når Lexmarks norske informasjonblad bytter navn, nå heter det "Utskriften".