Ligger an til Visma-salg

En ny aktør er på banen og byr 135 kroner per Visma-aksje, ti kroner mer enn britiske Sage. Styret og ledelsen i Visma er positive.