Likeverdige på datalagring

Lagringsmarkedet vokste i 2003 med fattige en prosent. Det var likevel en bedring sammenlignet med de foregående årene.
Det totale datalagringsmarkedet i verden var ifølge analysefirmaet IDC på 19,8 milliarder dollar (138,6 milliarder kroner) i 2003.

Hewlett-Packard (HP) hadde innen datalagring en omsetning i fjerde kvartal 2003 på 1,44 milliarder dollar. IBM fulgte tett på med 1,43 milliarder dollar. Deretter fulgte EMC med 745 millioner dollar, Dell med 367, Hitachi med 287 og Sun med 284 millioner dollar.

Måles veksten fra 2002 til 2003 for fjerde kvartal økte HP marginalt med 0,2 prosent til 25,6 prosent markedsandel, IBM vokste med 2,1 prosent til 25,4 prosent, EMC vokste med 1,6 prosent til 13,3 prosent.

Dell hadde en økning på 1,6 prosent til 6,5 prosent, Hitachi fulgte med 0,2 prosent til 5,1 prosent, Sun hadde en tilbakegang med 0,8 prosent til 5,1 prosent mens andre aktører hadde en tilbakegang med 4,3 prosent fra 23,7 prosent i 2002 til 19 prosent i 2003.

På ekstern lagring er Hewlett-Packard størst med 21,7 prosent markedsandel. EMC hadde 20 prosent og IBM 16,8 prosent av omsetningen. Hitachi hadde 7,4 prosent mens Dell oppnådde 6,4 prosent. Til sammen har de fem største 82,4 prosent av det viktigste markedet, det som benyttes i forbindelse med konsolideringen.

Innen nettverkslagring er EMC størst med 28,1 prosent markedsandel fulgt av HP med 26 prosent og IBM med 14,4 prosent. HP er størst på lagringsnett med Fibre Channel med 30,9 prosent markedsandel fulgt av EMC med 25,8 prosent.

-- Etterspørselen etter EMCs lagringsplattformer har økt gjennom hele 2003. I løpet av året henvendte en rekke organisasjoner seg til EMC og våre partnere for å danne grunnlaget for sine strategier innen Information Lifecycle Management, fremhever Per Yngland, daglig leder i EMC Norge.

På eksterne lagringssystemer med RAID for sikring av data, var EMC størst med 21,9 prosent i fjerde kvartal 2003. HP fulgte med 20,8 prosent markedsandel, IBM oppnådde 16,6 prosent, Hitachi 8,2 prosent, Sun 6,2 prosent, Dell 5,2 prosent og Network Appliance hadde 4,5 prosent av omsetningen.