Lillebror -- Novell

Det begynte som en tekstbehandler som møtte et nettverksoperativsystem og et program for katalogtjenester.

Novells Groupwise har sin opprinnelse hos Wordperfect, som på slutten av åttitallet var nær synonymt med tekstbehandling. WP Office hadde kalender, adressebok og andre programmer for den enkelte brukeren. Da Novell kjøpte Wordperfect i 1994 var programmene blitt integrerte og på Windows-plattform. Navnet ble endret til Groupwise.

Produktet som kunne lage informasjon, men med Novells versjon 5 kunne det også finne frem til den. Indeksering og dokumentstyring var kommet til, og integrasjonen med Novells katalogtjeneste NDS, senere Edirectory, holdt styr på brukere, rettigheter og sikkerhet.

Groupwise har vært en evig treer etter Notes og Exchange, men etter at Gartner i 2000 ga produktet "problem watch"-status, fikk Novell sus i serken. "Deskless workspace" og mobile brukere ble credoet. Visjonen om at folk ble mer og mer mobile førte til ytterlige investering i Groupwise fra Novell, særlig innen wap og tilgang fra digitale hjelpere.

-- Groupwise har funksjonaliteten liggende ferdig i pakken. Det skal ikke være nødvendig med konsulenter eller programmering for å få løsninger til å fungere, sier produktsjef Ivar Lyse i Novell Norge. Slik skiller lillebror Groupwise seg fra de større, der funksjoner som prosesshåndtering og arbeidsflyt kommer fra tredjepartsleverandører. Novell leverer det grunnleggende, men bidrar med tilrettelegging.

Lyse trekker frem som eksempel at de har laget en løsning for offentlige servicekontorer som han hevder er et totalkonsept. Ifølge Lyse fikk Groupwise en vekst på 17,9 prosent i nye brukere i fjor -- opp fra 26 til 34 millioner brukere. Markedsandelen er ifølge IDC 16 prosent av brukerne, men bare seks prosent av omsetningen innen gruppevare.