Limewire innfører mp3-sperre

Millioner av fildelere får mindre å dele på. Enhver mp3-fil med innhold som er opphavsrettsbeskyttet, vil bli stanset i "døra".

Limewire er den største av Gnutella-klientene. Den har ofte mer enn 2 millioner samtidige brukere, mer enn Napster og WinMX har hatt på det meste. Og fram til nå har det ikke eksistert noen hindre for fri informasjonsdeling på dette nettverket.

Men i framtidige versjoner av P2P-nettverket vil det ikke bli mulig å dele på innhold som er beskyttet av opphavsrett, melder nettstedet slyck.com.

Det jobber nå flere utviklere med å få ferdig programkode som vil avvise slike filer. Når direktøren i Lime Group, selskapet som står bak Limewire, Mark Gorton, gir klarsignal, blir sperren innført, ifølge slyck.com, som har sin informasjon fra en utvikler internt i Lime-systemet.

Når en bruker ettere dette vil forsøke å dele på en opphavsrettsbeskyttet mp3-fil, vil Limewire hindre en videre distribusjon og vise følgende melding: "LimeWire can't determine if one or more files have been published under a suitable license. These files will not be shared."

Loven tar grep

Aktiviteten for å stanse den uautoriserte spredningen av mp3-filer på fildelingstjenestene, skjøt fart i og med dommen som falt i USAs Høyesterett 26.juni i år, i saken mellom MGM og Grokster. I dommen het det at:

"Vi fastslår at den som distribuerer en enhet med det formål at den promoveres på en måte som representerer et brudd på opphavsretten, når dette kommer utvetydig til uttrykk eller framkommer av annen handling som bevisst støtter opp under et slikt brudd, holdes ansvarlig for derav følgende brudd på opphavsrettten foretatt av tredjeparter".

Uttalelsen, skrevet av dommer David H. Souter, har skapt mye forvirring i P2P-miljøene. BearShare har tatt en pause i sitt utviklingsarbeid, mens Neo-Modus er blitt helt borte.

Spørsmålet er hvorvidt dommen var sterk nok i legge ansvaret for å oppfordre til uautorisert fildeling på eierne/administratorene av nettverkene. Lime Group-sjef Mark Gorton tolker det i alle fall som at han har små muligheter for å unnngå å bli pålagt dette ansvaret og unngå rettssak.

Nye trusler

For to uker siden sendte den amerikanske platebransjen (RIAA) ut nye krav til fildelingstjenestene. I et brev datert 13. september heter det at P2P-utviklerne enten blir nødt til å hindre sine brukere i brudd på opphavsretten eller risikere å bli saksøkt.

Selv om fildelerne blir nødt til å innføre slike sperrer, vil det likevel være mulig å distribuere materiale man eier selv eller distribuere innholdet via en såkalt Creative Commons-lisens.

Spørsmålet er hvor attraktive disse tjenestene blir, hvis de ikke kan formidle noe innhold fra de dominerende kommersielle musikkaktørene, eller hvor lang tid det tar før noen finner nye måter å gå "under jorda" på.

Hva tror du?