Lindows får beholde bedriftsnavnet

Lindows får beholde bedriftsnavnet

Etter en tidligere dom endret selskapet produktnavnet til Linspire, men i en ny dom får Lindows beholde sitt opprinnelige navn.
Microsoft og Linux-selskapet Lindows har flere rettssaker gående i USA og Europa, blant annen i Finland, Sverige og Benelux-landene. Saken som gikk for domstolen i Amsterdam var en slags testsak og da Microsoft fikk medhold i januar endret Lindows navnet på produktet til Linspire. Også websiten, lindows.com, ble endret i linspire.com. Men selskapet het fremdeles Lindows.

Microsoft mener at "Lindows" ligner for mye på Windows, navnet på selskapets operativsystem. Dermed får Lindows mye oppmerksomhet på grunn av det merkelignende navnet. I tillegg er Lindows et linux-produkt som konkurrerer med Microsofts operativsystem, Windows.

Etter at selskapet tapte rettssaken om produktnavnet har det kjempet for å beholde Lindows-navnet på bedriften. I går uttalte dommeren seg om saken ,og hun sa seg fornøyd med tiltakene Lindows hadde gjort siden januar.

--Lindows har endret navnet på produktet til Linspire verden over, mens dommen bare gjaldt Benelux-landene. Ikke all bruk av Lindows-navnet er forbud. Selskapet har tonet ned bruken av "Lindows" mye, skriver hun i dommen.

Rettssaken mellom de to selskapene i USA har pågått siden desember 2001 og vil videreføres over sommeren.