Lindows utsetter børsnotering

Lindows utsetter børsnotering

Linux-selskapet Lindows utsetter børsnoteringen, men har ikke avlyst den.

Lindows har meldt til det amerikanske kredittilsynet (SEC) at den planlagte børsnoteringen utsettes til et ubestemt tidspunkt. I meldingen begrunner selskapet utsettelse med den ufordelaktige markedssituasjonen.

Da Lindows kunngjorde planen til børsnotering ønsket selskapet å selge 4,4 millioner aksjer til en kurs mellom ni og elleve dollar. Senere ble dett endret til en kurs mellom sju og ni dollar.

Lindows hadde i 2003 en omsetning på 2,1 millioner dollar og et negativt resultat på 4,1 millioner dollar.

Selskapet vil holde mulighet for en børsnotering åpen og har bedt SEC å ikke avslutte prosedyren, men utsette den.

Lindows er et operativsytem basert på Linux.