Linus utsetter igjen

Linux-fantaster fant ingen 2.4 versjon av kjernen under juletreet. Den stadig mer forsinkede oppdateringen er fortsatt ikke ferdig.
Til tross for stadige utsettelser av den nye Linux-kjernen kunne Linus Torvalds glede fansen med en oppdatering før nyåret. 31. desember ble 2.4-prerelease sluppet løs, og ifølge Thorvalds er dette den eneste prereleasen som vil slippes før den endelige versjonen.

Utsettelsen av den endelige versjonen forklares med behovet for feilrettinger.

I løpet av 2000 har oppdateringen stadig blitt utsatt. I 1999 uttalte Thorvalds at Linux 2.4 skulle være ferdig i løpet av sist høst, mens han i mai utpekte oktober som et passende tidspunkt for ferdigstillelse. Under LinuxWorld-messen i Frankfurt i oktober uttalte Torvalds at en ikke ville se en endelig 2.4 versjon før i desember 2000.

Ifølge Cnet er flere Linux-distributører, blant annet Red Hat og Caldera, avhengige av en ny kjerne for å kunne slippe nye produkter i løpet av årets første seks måneder.