Linux-brukere savner Photoshop

En undersøkelse utført av Novel viser at Photoshop troner øverst på Linux-brukernes ønskeliste.

På nettsidene til Novell har de besøkende den siste måneden blitt spurt hvilke programmer som finnes for Windows eller Mac OS som de gjerne skulle hatt tilgang til under Linux-plattformen. Ifølge Novell har over 10 000 besøkende avgitt sin stemme.

På topp blant de mest savnede programmene troner Adobe Photoshop. På andreplass ligger designprogrammet Autocad etterfulgt av Dreamweaver og Itunes.

 

En interessant observasjon er at det kun finnes en Microsoft-applikasjon blant de ti mest savnede programmene. Det er Visio som ligger på åttende plass.

 

Inviterer til samarbeid

 

Scott Morris fra Novell sier til IDGs nyhetstjeneste at selskapet skal gå videre med resultatene til de ulike programvareselskapene. Håpet er å få til et samarbeid der man kan porte de mest populære applikasjonene over på Linux-plattformen.

 

Du kan fortsatt være med på å stemme over hvilke programmer du savner for Linux ved å besøke nettsidene til Novell.