Linux-kaoset fortsetter

Linux-kaoset fortsetter

Autozone mener det er bortkastet tid hvis SCO får gjennomføre sine mange Linux-krav simultant.
SCOs påståtte rettigheter over Linux har skapt bølger i it-bransjen og nå fortsetter bråket. Autozone, som SCO saksøkte for noen måneder siden for urettmessig å ha benyttet Linux, forlanger nå at rettsaken skal utsettes til tre andre relaterte SCO-søksmål er behandlet.

Autozone, som er en stor forhandler av biler i USA, mener utfallet av SCOs søksmål mot IBM, Novell og Red Hat vil avgjøre om selskapets rettighetskrav holder vann og dermed om det i det hele tatt er grunnlag for en sak mot Autozone.

- De sakene vil avgjøre om de avgjørende elementene i SCOs opphavsrettslige krav mot Autozone holder mål, skriver Autozone i papirer overlevert til U.S. District Court i Nevada fredag.

Bortkastet tid

Det kan godt være Autozone når frem med kravet om å utsette rettsbehandlingen. Tidligere denne måneden slo U.S. District Judge, Sue Robinson, fast at alle SCOs krav i prinsippet tar for seg de samme juridiske spørsmålene. Da rettsapparatet allerede er satt i gang i forbindelse med selskapets søksmål mot IBM, vil det derfor være bortkastet tid å ta for seg de samme spørsmålene simultant i en annen rettssal. Dommerens uttalelse gjaldt SCOs søksmål mot Red Hat.

- Det vil være bortkastede juridiske ressurser for to distriktsdomstoler å ta for seg de samme spørsmålene, uttalte Robinson.

Skulle domstolen i Nevada ikke ta hensyn til kravet om å utsette rettssaken, forlanger Autozone at SCO må komme med en mer detaljert beskrivelse av hvilke rettigheter som skal være krenket.

- SCO har ikke greid å komme med så mye som et gram av informasjon som lar Autozone fastsette hvilke, av en myriade opphavsrettsretslige krav SCO setter frem, Autozone skal ha overtrådt, slår selskapet fast.