Linux koster mer enn det smaker

Analytikere har felt sin dom over Linux på skrivebordet. Og den er ikke bare mild.

Det kan fort koste mer å bytte til Linux enn du noen gang kan spare inn på den totale eiekostnaden. Og til tross for den brede kommersialiseringen av plattformen, vil det ta ennå fem år før Linux er inne i hovedstrømmen i bedriftenes it-infrastruktur, hevder analyseselskapet Gartner Group i en ny rapport.

Det virkelige prøven består i om Linux kan makte den yteevne og sikkerhet som kreves for å fungere som datasenter for virksomhetskritiske applikasjoner, hevder Gartner.

På den annen side ser analytikerne for seg økt kommersialisering og bedre kapasitet for lagring og systemadministrasjon allerede i slutten av 2005.

Infrastruktur-applikasjoner på stormaskiner, og webtjenster på servere i blad- og rack-format, er blant hovedområdene for Linux framover, tror Gartner.

For mye entusiasme

Men på pc-ene der ute på skrivebordene ser det ikke fullt så Linux-lyst ut.

Ifølge Gartner vil kostnadene ved å bytte plattform trolig overstige besparelsene, fordi overdreven entusiasme vil skape mange prosjekter som snarere vil feile enn lykkes.

Funnene stemmer med en britisk undersøkelse blant it-sjefer, som viste at mange hadde revurdert sin holdning til åpen kildekode etter at den første entusiasmen ga seg, på grunn av kostnadene forbundet med eierskap og plattformskifte.