Linux på Stortinget

Onsdag spør SV Victor Norman hva han vil gjøre for å bedre mulighetene for bruk av programvare og applikasjoner basert på åpen kildekode.
For første gang blir åpne formater og protokoller satt på dagsorden fra Stortingets talerstol. SV peker på at de ønsker å sette fokus på det de kaller den ekstreme maktkonsentrasjonen hos Microsoft, og eventuelle mulige tiltak for å begrense denne.

Spørsmålet stilles i Stortingets ordinære spørretime onsdag, av møtende vararepresentant, Jørund Leknes ) Sør-Trøndelag SV.

-- Bruk av lukkede standarder er konkurransevridende, uttaler Jørund Leknes.

Leknes vil stille arbeids- og administrasjonsministeren følgende spørsmål under den skriftlige spørretimen 15. oktober:

"Den norske statsforvaltningen benytter i dag i stor utstrekning programvare basert på lukkede standarder og protokoller. Dette er konkurransevridende, og vanskeliggjør overgang til alternativer basert på åpen kildekode. Det finnes nå gode alternativer til Microsoft som er gratis, særlig kan kontorpakken OpenOffice og operativsystemet Linux nevnes. Hva vil statsråden foreta seg for å øke bruken av programvare, som er basert på åpne standarder og protokoller?"

Jørund Leknes er selv informatikk-student, og kjenner godt til problemstillingen.

-- Jeg har vært heldig, Høgskolen i Sør-Trøndelag har på eget initiativ tatt i bruk Linux i stor utstrekning. Det er viktig at også andre studenter og elever gis de samme mulighetene. Hvis man ønsker at Linux skal være et godt alternativ, må man passe på at informasjonen lagres i åpne formater, slik at alle har mulighet til å lese den, sier Leknes.

-- Vi har et håp om at større andel av offentlig sektor skal ta i bruk programvare basert på åpen kildekode, og vi opplever at bruk av lukkede formater er en av de største hindringene for dette, sier Leknes.