Linux er sikrest -sier Windows-utviklere

Linux er det operativmiljøet som har best iboende sikkerhet, mener de spurte i en omfattende, ny amerikansk undersøkelse. To tredeler av deltakerne i undersøkelsen jobber primært med Windows.
Evans Data Corporation gjør slike undersøkelser i Nord-Amerika to ganger i året blant 500 utviklere i et vidt utvalg av bransjer og funksjoner. Høstens undersøkelse viser en økt oppslutning om Linux når det gjelder sikkerhet.

Mens 19 prosent for et halvt år siden oppfattet Linux som "det operativmiljøet som har best iboende sikkerhet", mener 23 prosent det samme nå i høst. Andelen som har samme oppfatning av Windows XP har sunket fra 14 til 8 prosent i samme tidsrom.

- Det er overhodet ikke overraskende at Linux anses som sikrere blant programvare-utviklere. Windows har nesten ukentlig vært gjenstand for sikekrhets-oppdateringer fra Microsoft, og tre av fire utviklere jobber med Windows-miljøer, sier Esther Schindler, senioranalytiker i Evans.

- Utviklernes egne erfaringer taler for seg. Det er en høyere andel blant Windows-utviklerne som sier Linux er mer "iboende sikkert" enn blant Linux-utviklere, sier Schindler.

Aksept for åpen kildekode

Undersøkelsen viser forøvrig at bruken av åpen kildekode vinner fram og er blitt sosialt akseptert. Våren 2001 brukte bare 38 prosent av utviklerne moduler basert på åpen kildekode. Nå integrerer 62 prosent av utviklerne slik kode i sine applikasjoner. Det svarer til en vekst på 63 prosent på to år.

Tilliten til Linux har økt med nær 90 prosent siden høsten 1999. I Evans, undersøkelse den gangen, mente bare 34 prosent av utviklerne av operativmiljøet var modent for virksomhetskritiske appliaksjoner, mens 64 prosent mener dette nå.

Den omfattende rapporten på mer enn 300 sider bygger på dybdeintervjuer med mellom 400 og 600 programvareutviklere i USA og Canada.