Linux og Windows er like dyrt

Linux og Windows er like dyrt

I drift er det liten pris-differanse mellom Linux og Windows. Det hevder den australske drifts-giganten OzHosting.
Eierskapskostnadene (TCO) for henholdvis Linux og Windows er relativt like. Det hevder det australske driftselskapet OzHosting. Tradisjonelt har Linux på grunn av lave - hvis noen - lisenskostander blitt oppfattet som billigere. Det mener selskapet er en myte.

-- En Red Hat Linux-lisens koster 34 dollar per server i måneden, mens en Windows-lisens til tjenestetilbydere koster mellom 9 og 23 dollar, sier it-direktør Adam Keher til Computerworld i Australia.

I dette eksemplet er Windows billigere enn Linux, men Keher trekker frem at åpne løsninger har andre fordeler som gjør dem attraktive.

-- Jeg synes det er enklere å finne folk med høy Linux-kompetanse. I tillegg er det fordeler forbundet med å ha tilgang til koden og få support fra Linux-miljøet. Jeg velger nåpr som helst heller support fra for eksempel en nyhetsgruppe enn fra MSDN (Microsofts supportsenter for utviklere).