Lisenser til besvær

Lisenser til besvær

DND: Men blir lisensutfordringene bedre i nettskyen?

Av Peter Flem, Cloud Computing Sales & Solution Representative, IBM og styreleder i Faggruppen Cloud Computing

Lisenser har alltid vært en av de store utfordringene og utgiftspostene til alle IT-avdelinger og IT-konsumere. Bare å holde kontroll på lisenser har vært en kostnad i seg selv, så med nettskyen og lett tilgjengelige tjenester ville jo drømmen vært at lisenser også forsvinner i den elastiske og fleksible skyen.

Men så enkelt er det ikke, dog med litt bevishet og forståelse vil lisensieringsverden bli enklere i skyen enn det vi tradisjonelt er vant til. Vi må bare forstå at skyen innebærer nye former for leveransekonsept som også innvirker hvordan lisensieringen vil være. Nettskyens elasistet og fleksibilitet gir nye utfordringer til lisensiering av software, midleware og store applikasjoner.

Lisensmodellene vi allerede har i nettskyen er:

PAYG (Pay As You Go) som betyr at lisensen er innbakt i serveren som konsumeres i nettskyen med software som følger med. Med PAYG er vi ikke bundet til lisenser som må kjøpes, vi slipper å betale på forhand en lisens for å ta i bruk sky tjenesten. Dette er den elastiske måten å konsumere skytjenester på som gir forbrukeren frihet til å bruke skytjenesten etter behov og betale etter konsumering. For å utnytte mer komplekse tjenester som CRM, lagring, utvikling, testing, office og samhandling vil ikke denne lisensmodellen være nok. Da trenger vi mer samensatte og kompliserte lisens modeller.

BYOL (Bring Your Own License) som betyr at du kan leie servere i nettskyen og legge lisenser av software du har betalt for på serveren (kan for eksempel være windows- eller linux-server). I utgangspunktet virker dette fleksibelt og enkelt, men hvem har ansvar for skytjenesten dersom leverandøren av serveren i skyen går ned og software ikke er tilgjengelig lenger eller software ikke fungerer. Det vil også være avarter av denne type lisensiering som for eksempel DUO (Developer User Only) som gir tilgang til software for utviklere, men ikke andre.

Dette kan bli enda mer komplisert med en tjenste som er samensatt av ”Best of breed” fordi konsumeren vil kun plukke de beste tjenestene fra forskjellige leverandører og sette det sammen til en tjeneste. Hvem har da kontroll på de forskjellige lisensene og hvem leverer SLA til en slik type lisens sammensetting?

Med nye leveransekonsepter som BPaaS (Business Process as a Service) som ligger på toppen av leveransemodellen IaaS, PaaS og SaaS, som kan bety at BPaaS kan ligge hos flere forskjellige skyleverandører.

Det er her fremtidens problemer kommer til å dukke opp og utfordrende å holde kontroll på leveransen av tjenestene med forskjellige lisenser fra forksjellige leverandører. Etterhvert som det blir flere og flere bruksområder i nettskyen vil det komme flere varianter av lisenser.

Andre ting vi må være bevist på er nye teknologier og konsepter som HTML5 og semantisk web. Hvordan disse vil påvirke lisensmodellen i nettskyen, gjenstår og se, men skykonsumerer bør følge med å forstå hvilken betydning dette vil ha for tjenester i nettskyen.

Utfordringene er mange vil ligge i den raske utviklingen som ligger bak alt som skjer på web og nettskyen og fortsatt vil OpenSource-lisensiering være gjeldene i PaaS så ikke glem GPL, Copyleft, BSD og andre OpenSource lisenser når man beveger utviklings- og testmiljøer ut i skyen.

Å ta i bruk nettskytjenester vil være en læringsprosess i alle nye former og lisensiering vil være en av de tingene som konsumere bør være bevist på. Her er ikke private nettsky nevnt engang og de lisensmodellene som vil komme her.

Men jeg tror nettskyen vil lage enklere lisensmodeller enn det vi tradisjonelt er vant med. Mye av det vil være presset leverandørene vil ha på å gjøre det enkelt i samme grad som tjenestene.