Lisensierer fra Sun

££idgundefined££
Minnemodulprodusenten Kingston Technology har inngått en lisensieringsavtale av patenter med Sun Microsystems. Patentene dekker minnedesign som benyttes i Suns Ultra Sparc III og IV serier.

-- Lisensieringsavtalen med Sun forsterker vår posisjon som leverandør av en total serie minneprodukter til Sunbaserte maskiner, sier Jan Terje Kleiven, ansvarlig for Kingston i Norge.