Lisenssmell for Software Innovation

Lisenssmell for Software Innovation

Software Innovation melder om svakere tall enn forventet for tredje kvartal 2004. Svakt lisessalg gir minusresultat.
Styret i Software innovation avholdt styremøte den 3.oktober 2004. Foreløpig gjennomgang av pågående salgsprosjekter, samt siste måneds tjenesteproduksjon viser nå et EBIT resultat på minus syv millioner kroner fra ordinær drift i kvartalet.

Dette er betydelig lavere enn selskapets forventning som var et positivt resultat, skriver selskapet i en pressemelding.

Hovedårsaken til avviket er svikt i nysalget av lisenser som nå anslås til ca. seks millioner kroner mot forventet 13 millioner. En rekke forventede kontrakter ble forskjøvet ved slutten av kvartalet, og en forventet kontrakt i Norge på fire millioner gikk tapt.

Som meldt i børsmelding av 15. september 2004 vant Software Innovation ASA voldgiftssaken mot ABFO Holding AB i Sverige og fikk tilkjent saksomkostninger. Selskapet anser det imidlertid lite sannsynlig at man vil få innbetalt sitt fulle tilgodehavende. Det forventes således en ekstraordinær tapsføring på maksimalt to millioner som vil medføre at det samlede EBIT resultatet vil ende på minus ni millioner kroner i tredje kvartal 2004.

Software Innovation ASA har i slutten av kvartalet gjennomført operative tiltak. Disse samt ytterligere planlagte tiltak og fremtidsutsikter vil bli redegjort for ved fremleggelse av resultatene for 3. kvartal den 20. oktober 2004, melder selskapet.