Lite å hente hos de store

Lite å hente hos de store

Tilnærmet ansettelsesstopp gjør det vanskelig å få en fot innenfor i selskapene som tradisjonelt har ansatt flest folk med it-kompetanse.
De siste året er antallet søkere til it-utdanningene gått kraftig ned. Myndigheter og bransjeforeninger er bekymret og planlegger tiltak for å øke interessen for data blant unge som skal velge utdanning.

Men næringslivet deler ikke byråkratenes bekymringer. I alle fall ikke på kort sikt. En ringerunde til større norske bedrifter som tradisjonelt har ansatt mange it-folk, viser at den ventede etterspørselen etter it-folk må komme fra andre enn dem.

Lite behov

-- Vi rekrutterer ikke så mange for tiden. Det er lite utskifting av folk og vi bemanner heller ned enn opp, sier Ann Kristin Hjortbakk, personaldirektør for EDB IT Drift.

Med 1.600 ansatte, inkludert 500 som ble overført fra Telenors it-avdeling i vår, er driftsmiljøet i EDB et av de større it-miljøene i Norge. Det merkes derfor godt på arbeidsmarkedet for it-folk når Hjortbakk og hennes folk har hendene fulle med å finne arbeidsoppgaver til dem som allerede er ansatt, i stedet for å rekruttere nye krefter.

Hos Statoil er situasjonen den samme. Kjersti Melkevik er personalleder for oljeselskapets over 600 skandinaviske it-ansatte. Heller ikke hun trenger flere folk til utvikling, drift eller innkjøp av it-løsninger, som er avdelingens oppgaver.

-- Vi rekrutterer ikke så mye. Du kan si vi holder det flatt, sier Melkevik.

Universitetsnivå

Til tross for at EDB og Statoil er svært forskjellige selskaper, er profilen til de it-ansatte relativt lik. Eldre arbeidstakere har ofte begrenset utdanning å slå i bordet med, men kompenserer til gjengjeld med lang erfaring. Særlig stormaskin-miljøer preges av eldre arbeidstakere.

Yngre arbeidstakere må ha mange år på skolebenken bak seg for i det hele tatt å ha håp om jobb.

Folk med korte, ett-årige eller to-årige it-utdanninger er lite attraktive. Ifølge Melkevik ansetter Statoil, i den grad selskapet rekrutterer it-kompetanse, nå kun it-folk fra høyskoler og universiteter. Sivilingeniører har vist seg særlig anvendbare.

-- Men om utdanningen er på bachelor- eller masternivå betyr ikke så mye, påpeker hun.

Mens Statoil for 3 - 4 år siden tok inn mange nyutdannede, kreves nå erfaring i tillegg til fire-fem års utdanning. Målet er å ansette folk som kan brukes til flere jobber.

-- Folk med solid utdanning er lettere å flytte over til nye arbeidsoppgaver, sier Melkevik.

Som så mange andre store bedrifter har Statoil satt bort mange av de mer praktiske it-oppgavene. Det betyr at folk med ett-årig eller annen kortvarig it-utdanning neppe kan vente seg jobb i oljeselskapet. Av samme grunn har Statoil heller ikke opprettet lærlingeplasser for elever som har valgt it-drift på videregående skole.

Aktuelt med lærlinger

Hos EDB kan det derimot være aktuelt å opprette lærlingeplasser. For selv om Ann Kristin Hjortbakk helst vil ha omstillingsdyktige folk med it-utdanning på universitetsnivå, holder hun døra på gløtt for å ta inn folk rett fra videregående skole.

-- Vi har fått forespørsel om å opprette lærlingeplasser for folk fra videregående linjer for it-drift. Det kan være en aktuell problemstilling, understreker personalsjefen i EDB Drift.