Lite mobilt bredbånd

Lite mobilt bredbånd

Kun en prosent av befolkningen har mobilt bredbånd som eneste bredbåndstilknytning.

Dette kommer frem i tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) i rapporten IKT i husholdningene, med tall for 2. kvartal 2008.

Ifølge tallene øker utbredelsen av internett med bredbånd i hjemmet. 84 prosent av husholdningene har nå tilgang til internett, og 73 prosent av husholdningene kobler seg til via bredbånd. Mangel på interesse er hovedgrunnen til ikke å skaffe seg internett.

SSB påpeker også at det fremdeles er svært få som bytter ut fast bredbånd med mobilt. Ifølge SSB har bare én av hundre abonnenter byttet ut fast bredbånd med mobilt. Analysebyrået gir ingen årsak hvorfor det går så tregt med dette markedssegmentet, som har fått mye oppmerksomhet.

11 prosent av alle som er tilknyttet nettet har internettilknytning uten bredbånd. Tre prosent bruker tradisjonelt modem, og samme andel bruker isdn-linje. 26 prosent av befolkningen har tilgang til internett via mobiltelefoner med wap eller gprs. Under én prosent bor i husholdninger der mobiltelefon er eneste mulighet for internettilknytning.

Inntekt

Det er en oppgang på seks prosentpoeng i antallet husholdninger med bredbånd siden samme periode i 2007. Adsl og andre dsl-teknologier er den vanligste oppkoblingen. 61 prosent av husholdningene hadde dsl i 2. kvartal 2008, omtrent samme andel som året før.

Oppkobling via kabel-tv er den bredbåndsteknologien som vokser raskest. Andelen av husholdningene med denne oppkoblingen økte fra ti prosent i 2007 til 17 prosent i 2008.

Sammenliknet med fjorårets tall, er økningen i bredbåndstilknytning størst blant husholdninger med en samlet inntekt under 200 000 kroner, med en økning på 12 prosentpoeng. For den høyeste inntektsgruppen er økningen fra fjoråret på bare to prosentpoeng.

Flater ut

I likhet med i 2007 har 90 prosent av befolkningen brukt pc de siste tre månedene. 75 prosent av befolkningen bruker pc minst en gang daglig eller nesten hver dag. Det er en liten økning fra 73 prosent året før.

Forskjellene i bruk er store mellom aldersgruppene. Mens over 83 prosent av personer i aldersgruppene under 45 år bruker PC daglig, er tilsvarende andel for de mellom 65 og 74 år 28 prosent.

Av den yngste aldersgruppen 16-24 år har 91 prosent brukt MSN, 59 prosent har chattet og 51 prosent har lest andres weblogger. 18 prosent av denne aldersgruppen har laget egen weblogg.

Andelen av privatpersoner som har kjøpt eller bestilt varer eller tjenester over nett, har ikke økt fra 2. kvartal 2007. Andelen er fortsatt 63 prosent av hele befolkningen. Det er fortsatt en viss vekst i andelen brukere innenfor enkelte vareslag, særlig for reiser. 71 prosent av de som har drevet e-handel de siste 12 måneder har kjøpt reiser eller innkvartering, en økning fra 65 prosent i fjor.

Hele 80 prosent av netthandlerne kjøper fra nasjonale leverandører. Nær en tredjedel (32 prosent) handler med EU-land og mer enn hver femte (22 prosent) med resten av verden.