Liten bedrift, men stor på nett

Liten bedrift, men stor på nett

På nettet er man lykkelig som liten. Det handler om å treffe de riktige kundene og små bedrifter har spesielt stor gevinst av gode nettsider.
Har du råd til å miste en kunde? Nettet har blitt en så viktig informasjonskanal at en nettside er noe man knapt har råd til å la være. Tallenes tale er klar. 76 prosent av oss har pc hjemme. 75 prosent over 13 år har tilgang til internett. 1,6 millioner nordmenn er daglig på internett, 2,5 millioner unike brukere er på nett hver måned. I 2003 handlet over en million nordmenn på nettet, en økning på rundt 50 prosent i forhold til året før. Nettet er viktig.

Selv en ørliten andel av kaka utgjør en solid kundemasse. De fleste små og mellomstore bedrifter har tatt konsekvensene av nettets betydning som salgs- og informasjonskanal. 90 prosent av bedriftene med flere enn ti ansatte har egne nettsider. Problemet er at langt færre har en gjennomtenkt strategi med sine nettsider, og et bevisst forhold til å målrette informasjonen til kundene. Hvis nettet skal ha noen verdi for et selskap må man sørge for at nettsidene treffer målgruppen. De fleste har kommet et stykke på vei. Nå er det kanskje på tide å ta skrittet helt ut.

-- Man har en mulighet til å være stor på nettet selv om man er liten. Det spiller ingen rolle om det er 3 eller 300 som står bak en bedrifts nettside. Størrelse betyr lite på nettet bare sidene er gode, sier Tom Bolstad i Bedriftsforbundet.

Plunder og heft

Bedriftsforbundet kjenner SMB-markedet godt og vet mye om hvor skoen trykker. Mange av bedriftene mangler it-ressurser og velger å fokusere på det de lever av, nemlig varer og tjenester. De har solid kompetanse på egne produkter og tjenester, men vet lite om teknologi. Utvikling og oppdatering av en nettsiden havner ofte nederst i bunken av gjøremål.

-- Alt som stjeler tid fra hovedoppgaven blir sett på som plunder og heft. Vi snakker om bedrifter som vet mye om sin egen lille verden, men som ofte mangler kompetanse utover det. Samtidig ser man at internett har blitt en veldig viktig kanal. Det er bare å se på seg selv som kunde. Det første jeg gjør når jeg skal kjøpe et produkt eller tjeneste er å søke på nettet for å se hva som dukker opp, sier Bolstad.

En nettside bør defineres som en tettere del av kjernevirksomheten. Er man på jakt etter nye kunder kan en nettside har stor effekt. Det fikk en tannklinikk på Kolbotn utenfor Oslo erfare. Klinikken AS Andreassen opplevde en eksplosiv vekst etter å ha investert i nye nettsider, og optimalisert dem for de største søkemotorene. Tidligere var omlag 50 ulike personer innom nettsidene hver måned. Etter lanseringen av de nye nettsidene økte tallet til 1300. Klinikken fikk daglige henvendelser via nettsidene. En person ringte fra den andre siden av byen og bestilte time etter å ha vært innom nettet. Han syntes klinikken fremsto som seriøs. Nettsidene ga tillit. Eksemplene er mange.

-- Vi har merket stor effekt på alle måter. Vi har flere henvendelser. I løpet av de to første månedene i år har vi økt omsetningen med 20 prosent uten å øke prisene, sier Baard Blixhavn Andreassen ved klinikken.

Kundekretsen til en tannklinikk er vanligvis hentet fra nærmiljøet. Nettet har endret dette, og mange kunder kommer langveisfra. En kunde bestilte til og med time fra London etter å ha funnet klinikken via en søkemotor på nettet.

-- Mitt geografiske kjerneområde har utvidet seg ganske mye. Det blir spennende å følge med videre. Vi fikk optimalisert nettsidene for søkemotorene i oktober, og merket umiddelbart effekt, sier Andreassen.

Kjøpskanal

En av de største fordelene med internett er at man kan innhente informasjon om et produkt eller en tjeneste

når man trenger det. Man blir i mindre grad styrt av kampanjene i aviser og tv. Kommer man over et tilbud på en dvd-spiller er det vanlig å søke på nettet for å sjekke ut om prisen er konkurransedyktig. Er man på jakt etter en tjeneste sirkler man inn aktuelle aktører før man begynne å ringe. Internett er både en direkte og indirekte kjøpskanal. Man ser at tallet på de som handler på nettet øker, men enda flere finner ut av hvor de skal handle gjennom nettet. -- Jeg mener man ikke har noe valg. Å være på nettet har omtrent blitt som å stå i telefonkatalogen. Flere bruker nettet som oppslagsverk for varer og tjenester. På sikt risikerer man å ikke bli vurdert som en aktør om man ikke er seriøs på nettet. Hvordan nettsidene ser ut er avgjørende for hva kunden tenker om selskapet, sier Fredrik Syversen i IKT-Norge.

De små selskapene er tregest på nett. Årsakene er gjerne lite ressurser og ikke minst lite tid til å utarbeide og oppdatere en nettside. Resultatet er døde nettsider hvor der skjer lite. Men det kan fort lønne seg og sette av noen timer.

-- Folk tror det er sinnssykt mye jobb, at man må finne frem bilder, skrive lange tekster og jobbe med teknisk tullball ingen i bedriften skjønner noe av. Slik er det heldigvis ikke. Det er minimalt med jobb i forhold til hva man får igjen for det. Og andre aktører tar seg heldigvis av det tekniske, sier Syversen.

For en liten bedrift kan det være fornuftig å bygge opp nettsiden i flere trinn. Da får man nødvendige erfaringer til en senere oppgradering.

-- Som SMB-er trenger man ikke bygge Rom på en dag. Å informere om produkter og tjenester utgjør en minimal investering. Man gjør seg selv en bjørnetjeneste ved å utsette en slik utgift, mener Syversen.

Brukervennlig

Det er mye mulig det til nå har vært lurt å vente med å satse på web. It-bransjen har vært beryktet for sitt teknologifokus, og mange nettsider er mer laget for øyets skyld enn funksjonalitetens. De er trege å laste ned og vanskelig å manøvrere i. I dag handler det først og fremst om brukervennlighet. De fleste som surfer på nettet er ute etter informasjon. Skal man klare å hente inn kunder gjennom sine nettsider er det viktig at man tilpasser dem etter hva de besøkende er på jakt etter, og at veien til essensen er kortest mulig. Man bør også ha en viss peiling på hvem kundene er. En enkel strategi for hva man vil med nettsidene er alltid en god start.

-- Man må begynne med å spørre seg om hva man vil med en nettside, og handle deretter. Om man skal bruke nettsiden til transaksjoner eller kun informasjon, betyr mye for hvordan nettsiden bør legges opp, sier Agnes Beathe Steen Fosse i Ehandelsforum.

En nettside som først og fremst er laget for at folk skal handle der, er nødvendigvis annerledes enn en ren informasjonsside. Selger man produkter på nettet er det et krav om hva slags informasjon som skal ligge på nettsidene, som organisasjonsnummer, betalingsbetingelser og navn på firmaet.

-- Jeg tror mange bedrifter nå ser hvilken betydning et nettsted kan ha for virksomheten. Mange har valgt å vente på grunn av mangel på ressurser, men jeg tror man i fremtiden vil se det som langt viktigere å ha et bra nettsted, sier Steen Fosse.

Hun mener spesielt SMB-markedet vil fokusere på nettet i en helt annen utstrekning enn tidligere. På et nettsted handler det ikke om å være størst, men å ha de beste tilbudene, kompetansen og tjenestene. Om en bedrift som selger ventilasjonssystemer ligger i Telemark eller i Oslo har lite å si for en kunde i Oslo. Lokal tilhørighet har blitt mindre viktig. Det innebærer en stor mulighet for SMB-bedrifter.

-- Verden blir mindre. Fysiske avstander er mindre viktig. Dermed vil konkurransen øke, både nasjonalt og internasjonalt. Behovet for å være tilstede er viktigere, og skal man gjøre en skikkelig jobb må man bruke internett som kanal på en bevisst måte. Jeg tror det er viktig, sier Steen Fosse.