Liten interesse fra Stortinget

Motorola har forsøkt å påvirke politikerne til et bredere samarbeid, men er blitt møtt med skuldertrekk.
-- Vi har vært i kontakt med både Justis- og Forsvarkomiteéen uten å få særlig respons. Det finnes mange måter å bygge ut et nødnett på, sier Stig Lincoln-Ohrstrand, Norden-ansvarlig for Tetra i Motorola.

Motorola er verdens største leverandør av nødnett, og satser tungt på Tetra. Utifra erfaring fra andre land har selskapet foreslått å etablere et konsortium som skal leie ut et Tetra-basert nødnett til myndighetene. Forsvaret, BaneTele og Netcom er blant aktørene som er kontaktet. -- Forsvarets MRR-løsning er bra til taktiske formål. Et samarbeid om Tetra kunne gitt et nett som egnet for ikke-operasjonelle aktiviteter, sier Lincoln-Ohrstrand.

Både Jernbaneverket og Forsvaret har behov for å kunne kommunisere direkte med nødetatene i nødsituasjoner. Med ulike tekniske løsninger kan det bli vanskelig. BaneTele har arbeidet for å utnytte gsm-r, men viser nå interesse for å se på sammenhengen mellom deres planlagte utbygging og et eventuelt Tetra-nett. -- Vi er interessert i å samarbeide for å ta ut synergier fra ulike teknologer, sier informasjonssjef Birgitte Frisch i BaneTele.

Konsulentselskapene Nexia og Preview fikk mye oppmerksomhet for sitt forslag om å droppe Tetra. Rapporten har fått hard medfart, men førte til at en interdepartemental arbeidsgruppe ble nedsatt. Etter det Computerworld erfarer vender også departementenes representanter tommelen ned for konsulentenes tro på gsm til nødkommunikasjon.