Liten tro på nett-annonsering

68 prosent av alle bedrifter med pc i Norge, mener at annonsering på internett har liten eller ingen effekt.
Det kommer frem i Gallups InterBusiness-rapport for juni. 32 prosent av bedriftene i undersøkelsen har benyttet internett for annonsering de siste 12 månedene.

23 prosent har planer om å annonserer på nettet i tiden som kommer.