Rik på rotekopper

Rik på rotekopper

Sonitor har internasjonal suksess med bruk av ultralyd og mikrofoner for å finne igjen personer og gjenstander.

I en brakke i Forskningsparken i Oslo holder Sonitor til. Enkle kår for en spennende teknologi. Selskapet er inspirert av flaggermusen, og er grunnlagt av en lege som ønsket å finne igjen medisinsk utstyr.

Legen Ole B. Hovind er fortsatt styreformann i selskapet, men den daglige ledelsen utøves av Ragnar Bo som kom til selskapet i 2003. Sonitor er over ti år gammelt, men først nå de har fått hull på byllen. Det har rett og slett tatt tid å utvikle teknologien.

- Vi har hatt mange år uten suksess. Hovind var tidlig ute med en god ide. Det er mange som har prøvd å få til gode posisjoneringsløsninger innendørs. Men med ultralyd er det bare vi i verden som har laget en robust og stabil løsning, sier Ragnar Bo.

Sonitor har nå 20 vellykkede implementeringer på forskjellige sykehus i utlandet, de fleste av dem i USA.

Inspirert av flaggermus

GPS egner seg godt for utendørs bruk. Innendørs er satellitter imidlertid dårlig egnet til posisjonering, fordi tak og vegger blokkerer signalene. Innendørs finnes det også flere konkurrerende teknologier, og det første de fleste tenker på er RFID som finnes i en aktiv versjon (som sender informasjon) og en passiv versjon (som kan avleses).

I tillegg kan også wlan-teknologi brukes til posisjonering innendørs ved å triangulere signalene.

Men radioteknologiene lar seg ikke så lett begrense geografisk – signalene kan gå gjennom dører og vegger. Lyden som sendes ut av Sonitors pattenterte brikker stopper ved fysiske sperrer.

- Ultralyd gir en mer presis posisjonering enn konkurrerende teknologier. Og med flere mikrofoner i et rom vil vi kunne gi en ganske nøyaktig posisjon på brikken, sier prosjektleder Svein Rostad.

Brikker rundt halsen

Alle de ansatte ved Sonitors norske kontor bærer en liten brikke rundt halsen som sender en lyd i en frekvens rundt 40 MHz. Denne frekvensen, som også flaggermusen bruker, fanges opp av mikrofoner rundt i lokalet.

På en skjerm i resepsjonen vises det figurer som illustrerer og identifisere de ansatte, og viser i hvilket rom de befinner seg. Brikkene, som kan bæres av personer eller monteres i utstyr, skilles fra hverandre ved at de sender lyd med forskjellige toner.

Ikke bare helse

At de aller fleste kundene er innenfor helsevesenet handler ifølge Bo om selskapets fokus, men at de ikke har giftet seg med en spesiell bransje.

- Helse er bare en start, men teknologien har ikke noe med helse å gjøre. Vi har installert i restauranter og på supermarkeder i Skottland og Florida, sier Bo.

Nylig fikk Sonitor et psykiatrisk sykehus i Belfast på kundelisten. De ansatte ønsket å bære en brikke med en alarmknapp. Kom de opp i en farlig situasjon ville sikkerhetsavdelingen umiddelbart se hvor de befant seg, for så å assistere.

- Vi får 15 henvendelser i innboksen hver dag. Jeg får mange forslag fra folk som vil bli kunder. Men vi er et lite selskap med begrenset kapasitet, og jeg prøver å plukke ut de beste casene. Jeg føler at ting virkelig begynner å løsne nå, mener Bo.

Sonitor Technologies

Virksomhet: Innendørsposisjonering av personer og utstyr ved bruk av ultralyd.

Etablert: 1997 av Ole B. Hovind

Eiere: 110 enkeltpersoner, hvor den største har 8,5 prosent.

Omsetning: 1,5 mill. kr. i 2006, 9 mill. i 2007, 25- 50 mill. i 2008.

Hovedkontor: Forskningsparken i Oslo, kontorer i USA og Asia.

Konkurrenter: Aeroscaut som bruker Wifi.

Liten i utlandet

Norsk eksport av programvare beløp seg til 4,3 milliarder kroner i 2007, ifølge IKT-Norge. I denne artikkelserien ser Computerworld nærmere på mindre, norske selskaper med store ambisjoner i utlandet.

Liten I Utlandet