Livssyklus styrer utviklingen

Livssyklus styrer utviklingen

Et nytt magnetbåndbibliotek fra Storagetek kommer dette kvartalet, men foreløpig er lite kjent.
-- Administrasjonskostnader for disk er mye høyere enn for tape, sier Jens Gamlem, kundeansvarlig i Storagetek.

Grunnen til utsagnet er administrasjon av magnetbånd (tape) i et robotstyrt magnetbåndbibliotek. Storagetek forbindes med magnetbåndbibliotek. Dette lagringssystemet har Storagetek definert Nearline siden båndene først må hentes av roboten til magnetbåndstasjonen, før dataene kan leses.

Mange nivåer

Mens bånd tidligere definerte hva Storagetek konsentrerte seg om, er det arkivering i mange nivåer det nå gjelder å mestre.

-- Tapemarkedet er stabilt omsetningsmessig, hevder Hans Hein, teknisk salgsstøtte i Storagetek.

Typiske brukere av flere nivåers arkivering, er sykehus som trenger arkivering av digitale røntgenbilder og har behov for øyeblikkelig tilgang ved vurdering av en ny skade.

Tilgang og kapasitet er stikkordene. Det betyr at platelagre skal benyttes på to nivåer før magnetbåndbiblioteket lagrer data som bare trengs sjelden. Også for bånd gjelder tilgang og kapasitet. Derfor har Storagetek to bånd STK 9840 og STK 9940.

STK 9840 med sine to spoler gir rask tilgang. I år er kapasiteten på 9840 doblet til 40 GB. Det tar i snitt 12 sekunder å finne frem til dataene på 9840 og fra ett minutt på andre båndtyper. STK 9940 med en spole har 200 GB kapasitet. Nå er det behov for å forbedre 9940 i lys av IBMs introduksjon av sin 3592 på 300 GB.

-- Vi har demonstrert muligheten for en kapasitet på 1,2 TB på 9940, påpeker Hans Hein.

Også andres bånd

Storagetek er ikke religiøse på bruk av sine egne magnetbånd. DLT (Digital Linear Tape) og LTO (Linear Tape Open) brukes like gjerne i bibliotekene, avhengig av kundens krav.

Tidligere var Storageteks lagringssiloer viden kjent, men disse tar så mye plass at den nye SL8500 er en dramatisk forbedring. Denne kom i første kvartal og ble lansert til Cebit. 6.500 bånd kan arkiveres. Flere biblioteker kan kobles sammen.

I tillegg til Storagteks bånd lagres LTO-2 på 200 GB og DLT600 på 300 GB. DLT på 300 GB er foreløpig ikke i praktisk bruk, men LTO-2 tar stadig markedsandeler. En båndstasjon for DLT eller LTO koster 60.000 kroner. En tilsvarende for 9840 eller 9940 er priset til 180.000 kroner.

-- En minimumskonfigurasjon av SL8500 med noe media kommer på 1,3 millioner kroner, forklarer Hans Hein.

Bånd tar Storagetek 450 ) 570 kroner for. I tilfelle er det betydelig rimeligere enn hos konkurrenter. I løpet av en måned kommer det et nytt bibliotek kalt SL500. Det benytter et standard 19 tommers kabinett. Dette skal konkurrere med andre bibliotek for DLT og LTO.

-- SL500 vil ha en kapasitet på 30 ) 500 bånd. Det vil bli solgt av våre partnere Itegra og Scribona, antyder Jens Gamlem.