<body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang=""><p>Peggy Heie er har fungert som sjef for Norsis siden september, men det er nå klart at hun har gjort et internt opprykk og blir ny administrerende direktør. </p>
<p>-- Peggy Heie har den erfaringen og kompetansen som skal til for å utvikle organisasjonen i tråd med våre ambisiøse mål. Hun har også et sterkt nettverk nasjonalt og internasjonalt. Styret har vurdert fire velkvalifiserte søkere i tillegg til Heie, og det er et samlet styre som uttrykker svært stor tilfredshet med at Peggy Heie har takket ja til å lede Norsis. sier Morten Andreas Meyer som er styreleder i Norsis i en pressemelding.</p>
<p>Peggy S. Heie er utdannet siviløkonom med spesialisering innen informasjonsledelse. Hun er også CISA og CRISC sertifisert fra ISACA. Heie har siden 1998 jobbet med ulike oppgaver innen risikostyring, bedriftsutvikling, it-revisjon, finansiell revisjon og informasjonssikkerhet hos PricewaterhouseCoopers – Business Advisory Services, i gruppen Global Risk Management Solutions. </p>
<p/></body>