SATSER: Henrik Staff i Logitech satser friskt med nye innovative løsninger i videokonferansemarkedet. (Foto: Gisle Orlund)

SATSER: Henrik Staff i Logitech satser friskt med nye innovative løsninger i videokonferansemarkedet. (Foto: Gisle Orlund)

Logitech satser sterkt i videokonferansemarkedet

Utstyr knyttet til videokonferanser er normalt sett en kostbar affære. Skal man ha utstyr til høykvalitetsløsninger koster dette ofte mye penger. Logitech går for en litt annen løsning.

Videokonferanser for møterom, ikke den private løsningen for hjemmekontor, er som sagt gjerne en kostbar affære. Dette er også i mange tilfeller løsninger som til en viss grad er proprietære og krever en del tilpassinger. Logitchs løsning er basert på åpne standarder og vil fungere med de aller fleste videokonferanseløsninger og operativsystemer.

Logitech er i følge tall Wainhouse Research nesten dobbelt så store som sin nærmeste konkurrent i videokonferansemarkedet. Dette er basert på tall fra 2017.

Logitech kommer nå med en løsning som retter seg mot en del av disse punktene. Løsningen heter Rally og består av alt det du trenger til et moderat møterom. Løsningen består av kamera, en høyttaler, en bordmikrofon og to tilkoblingshuber. Vi skal se litt på de enkelte elementene og løsningene, men først litt om hva finnes og ikke finnes.

Ny løsning

Rally er som sagt en ny løsning fra Logitech. Foreløpig er det kun kameradelen som er lansert. De resterende delene til en fullverdig Rally-løsning kommer i løpet av sommeren. Vi nevnte at løsningen er laget for moderate møterom. Dette er en sannhet med modifikasjoner. Løsningen kan utvides slik at man ender opp med en kraftigere løsning. Bordmikrofonene kan seriekobles og der man kan utvide med flere enn den ene som kommer i grunnpakken. Dermed har man en løsning der store møtebord kan betjenes. Løsninger der møtebordet for eksempel er en U, vil kunne håndteres uten problemer. Man kan også føye til en ekstra høyttaler og med disse to tilleggene er løsningen fullt i stand til å håndtere rimelig store møterom.

Kamera

Kameraet i en videokonferanseløsning vil alltid være sentral. Logitechs Rally kamera er et avansert kamera som er tekniske avansert. Det støtter 4K i 30fps (frames per second) og 1080p i 60fps. Det er med andre ord ikke bildekvaliteten det skal stå på. Kameraet ha en 15x zoom og kan dreies og vinkles nøyaktig dit man vil ha fokus. Selve kameraet vil ha en pris på rundt 14.000 kroner inkl. mva.

I tillegg til en stor forbedring av kameraet er lydopplegget som Logitech tilbyr i den endelige pakken sterkt forbedret. Mikrofonene kan som nevnt nå seriekobles og har også den funksjonen at de vil fokusere på den som snakker. Det er også teknologi som fjerner uønsket lyd. En mikrofon dekker et maksimalt område på 14 kvadratmeter. Dette er maksimaltall og vi ville tro at dette er i øvre sjiktet. Man kan seriekoble opp til 7 mikrofoner så det burde klare seg for de fleste.

Høyttalerne er også sterkt forbedret. Det er lagt inn teknologi for taleforbedring. Det som er mer interessant er teknologien Rightsense. Dette er en teknologi som kommer litt senere i år og vil komme som en programvarenedlasting. I begynnelsen støtter man Windows 10, men støtten vil utvides etter hvert. Rightsense består av tre hovedelementer. Rightsight, Rightlight og Rightsound. Disse tre gir meget avansert funksjonalitet til maskinvaren.

Programvaren

Rightsight er rettet inn mot kontroll av kameraet. Det er en del funksjoner først og fremst konsentrert rundt automatisk zoom og objektivbevegelse. Zoom funksjonen tilpasser seg automatisk deltakerne i rommet og gir optimalt bilde av de som deltar. Hvis personer forlater rommet tilpasses fokuset dem som nå er til stede. Denne funksjonen tar også automatisk hensyn til utformingen av rommet.

Rightlight tar hensyn til lysforholdene i rommet. Dette gjøres ved at det er ansiktene til deltakerne som gir optimal gjengivelse. Dette gjør at elementer som sjenerende baklys blir eliminert. Det tas også automatisk hensyn til deltakernes hudtoner slik at disse fremstår så korrekt som mulig.

Rightsound er lydforbedring. Her eliminerer man bakgrunnsstøy og forstyrrende elementer som ekko for å forbedre talegjengivelsen. Rightsound vil også automatisk fokusere på den aktive taleren.

UTVIDET PAKKE: Dette er den utvidede pakkeløsningen fra Logitech. Det finnes også en mindre utgave med bare en høyttaler og en mikrofon. (Foto: Logitech)
UTVIDET PAKKE: Dette er den utvidede pakkeløsningen fra Logitech. Det finnes også en mindre utgave med bare en høyttaler og en mikrofon. (Foto: Logitech)tekst

Pakker

Når alle elementene i Rally er på plass i løpet av sommeren/høsten vil man selge disse som pakker. Det er i utgangspunktet planlagt to ferdige pakker. Den enkleste vil bestå av kameraet, en mikrofon og en høyttaler. I tillegg vil den inneholde de to koblingshubene. Pakke nummer to er en utvidelse av den første og man har da fått en mikrofon og en ekstra høyttaler i tillegg til innholdet i pakke nummer en. Prisene på disse to pakkene er noe usikker enda og vi regner om fra amerikanske priser. De norske vil nok bli noe høyere enn angitt her, men et sted rundt 20.000 for pakke nummer en og et sted i området 25.000 kroner for den utvidede løsningen. Dette er som sagt ca. priser.

 
 
 

Logitech