Lokal styrke hindrer tele-oppkjøp

Lokal styrke hindrer tele-oppkjøp

Kraftselskapene, som nå satser tungt på bredbånd, har fete lommebøker og lokal tilknytning. Det kan stoppe oppkjøp og fusjoner.
Banetele er i spill. Bredbåndsalliansen, bestående av BKK, Lyse Energi, Troms Kraft, Nord-Trøndelag Energiverk, Eidsiva Energi og Agder Energi, har sagt de vil legge inn bud. Song Network.

Catch og ID Network har antydet at de er interessert i de 12.000 kilometrene med fiberkabler Banetele disponerer gjennom langsiktige leieavtaler med Jernbaneverket.

Analytikere og observatører ser på statens planlagte salg av Banetele som startskuddet for en større konsolidering i telebransjen. Et nasjonalt alternativ til Telenor kan bli resultatet dersom forståsegpåerne får rett.

Men veien fram til et nasjonalt Telenor-alternativ hele veien ut i de tusen hjem er lang og tornefull. Ifølge Post- og teletilsynet (PT) er det nå flere enn 150 tilbydere av ulike teletjenester i Norge. Mange er små og har kun lokal eller regional virksomhet. Sterke lokale krefter med kommuner og kraftselskaper i spissen har ingen planer om kaste inn håndkleet og gi seg hen til kapitalsterke Oslo-investorer.

Langsiktig

-- Vi betrakter bredbåndsutbyggingen på samme måte som utbyggingen av strømnettet. Eierne våre har 20 - 50 års perspektiv på investeringene, sier daglig leder Harald Olufsen i Salten Bredbånd.

Salten Bredbånd eies av kraftselskapene i Salten-området. Sørfold og Fauske kommuner er viktige kunder, Saltdal kommune kan bli kunde i løpet av våren. Potensialet er 10.000 kunder, inkludert Bodø. Selv om markedsgrunnlaget er begrenset, har Olufsen ingen planer om å gjøre seg lekker for oppkjøp.

-- Eierne forventer ikke å få pengene tilbake i morgen, understreker han.

Heller ikke Eidsiva Energi, som er med i Bredbåndsalliansen, har sansen for å la seg forføre av kortsiktige gevinster. Selskapet bygger bredbånd i Oppland og Hedmark, som har 360.000 innbyggere spredt over enorme arealer.

-- Vi er ikke på den arenaen finansfolk i Oslo snakker om, sier Jan Larsen, leder for Eidsivas bredbåndsvirksomhet.

Varige verdier

-- Det hjelper lite at finansmiljøene i Oslo har teorier. Vårt mål er å bygge bredbånd i et område med dårlige markedsmuligheter, sier Larsen.

Nøkkelen til bredbåndsutbygging i distriktene er å lå offentlig sektor innta førersetet. Når man knapt kan snakke om et marked, må partnere velges med omhu. Kommuner og fylkeskommuner er gode partnere som tenker like langsiktig som energibransjen som har vært tilstede i lokalmiljøet i et århundre.

Er det noe lokale energiverk kan, så er det å bygge og drive infrastruktur. Store synergier kan oppnås når fiber og elektrisitetsnett kan vedlikeholdes av de samme folkene. I stedet for å delta i diskusjonen om innhold eller nett bør komme først, har energisektoren løst den gordiske knute ved å gå igang med fiberutbygging.

-- Vi investerer i varig infrastruktur for framtiden. Men vi produserer ikke nødvendigvis tjenestene selv, det er en av styrkene til Bredbåndsalliansen, sier Jan Larsen, som er sikker på at Eidsiva består som selvstendig selskap om ti år.

Eierskap

Ifølge Eidsivas telesjef kommer telebransjen til å gå igjennom en konsolideringsprosess i årene som kommer. Men det betyr ikke automatisk oppkjøp og fusjoner. Erfaring viser at prislappen i svært mange tilfeller blir for høy og at større enheter derfor ikke blir regningssvarende.

Derimot vil gode samarbeidsmodeller gjøre det mulig å ta ut stordriftsfordeler innen innkjøp og drift. Det er en av målsettingene i Bredbåndsalliansen. Tett samarbeid betyr ikke at alle må ha én felles eierstruktur.

-- De små trenger ikke å bli kjøpt opp for å få glede av samarbeidet, sier Torill Nag, sjef i Lyse Tele.

Nag har markert seg som en meget aggressiv bredbåndsutbygger i Stavanger-området og er sentral i Bredbåndsalliansen. Hun er også kvinnen bak Lyse-modellen, et omfattende franchise-tilbud som det mulig for mindre teleoperatører å tilby avanserte triple play-tjenester (tv/video på bestilling, internett og telefoni) så snart infrastrukturen er på plass.

Alternativ hele veien

Lyses telesjef tror det er svært viktig for norske telekunder å få et alternativ til Telenor. Parallelle nett ende til ende, altså helt ut til kunden, er viktig for å skape konkurranse og gode tjenester. Bredbåndsalliansen kan med fordel få flere deltakere.

-- Jeg tror vi kommer til å se samarbeid og konsolidering innen de store strukturte tjenestene, mens vi vil beholde et mangfold innen nyskapende nisjer og tjenester, sier hun.