Lokale pc-produsenter vinner frem

Lokale pc-produsenter vinner frem

Det jubles i Dell og HP nå som IBM har solgt ut pc-produksjonen. Men utviklingen er ikke gunstig for de globale pc-produsentene.
For Hewlett-Packard og Dell ser det ikke ut at salget av IBMs pc-divisjon til Kina vil øke markedsandelene deres. Klart, i Europa og USA, der de to største pc-produsentene i verden har fotfeste, vil IBMs fravær kanskje styrke dem. Men veksten for pc-produsentene ligger ikke på de tradisjonelle markeder, det er i Asia det skjer.

Akkurat derfor vil Lenovo stå sterk. Det er de lokale produsenter som i økende grad vil dominere de fremveksende markeder i Asia, viser en rapport fra analyseselskapet Forrester. Ifølge Forrester vil dette gå på bekostning av Hewlett-Packard og Dell.

Ifølge selskapets analytiker Simon Yates vil de nåværende markedslederne på sikt ikke være ledende på de nye markedene.

--I stedet for disse vil lokale produsenter som Lenovo og for eksempel Aquarius i Russland, være ledende. Disse selskapene kan skreddersy pc-ene med tanke på design, pris og ytelse for sine egne markeder. Dermed vil de vinne frem, sier Yates.

På samme måte vil også Microsofts Windows tape terreng i forhold til Linux. Sistnevnte alternativ for Microsofts operativsystem gjør det mye bedre på de nye markedene.

Ifølge Forrester er det 575 millioner pc-er i verden. Om fem år, i 2010, vil det være mer enn dobbelt så mange - hele 1,3 milliarder pc-er. Av veksten vil 178 millioner nye pc-er komme i Kina, i India 80 millioner og i Indonesia 40 millioner.

Forrester spår ellers at flertallet av brukerne vil operere trådløst, særlig utenfor byene. Analyseselskapet fraråder derfor å investere i utbygning av kabelløsninger på landet i disse landene.