- Lokk utlendinger til it-Norge

- Lokk utlendinger til it-Norge

It-Norge må bli mer attraktivt for utenlandsk ekspertise, mener Toril Nag i Lyse Energi. Hun har dagens etappe i valgintervjustaffetten.

- Hva er det viktigste it-politiske spørsmålet for deg?

- Visjoner for utvikling av et teknologi-Norge som viktig næring med utspring i oljen. Oljeindustrien er på langt nær for nedadgående. Men styrking av kunnskapsnasjonen Norge er likefullt viktig, ikke nødvendigvis for "Norge etter oljen"-virksomhet - tvertimot viktig både for oljeindustrien og øvrig sysselsetting.

- En annen viktig sak er rammebetingelser for utbygging av høyhastighetsbredbånd, også utenfor bykjerner, og føringer for distribusjon av innhold og tjenester via nettet.

- Spiller det noen rolle for din virksomhet hvem som styrer landet?

- Nei. Vi er selv en offentlig eid virksomhet, og har folkevalgte som gjør en god og viktig jobb med å legge prinsippene for utviklingen av virksomheten. Det som er viktig, uavhengig av politisk tilhørighet, er evnen til å legge rammer som gjør at innovasjon og forskning/ utvikling kan blomstre.

- Hva er bra og dårlig med rammebetingelsene for norske it-selskaper?

- Satsing på it i skolen er bra, nedsalg i Telenor er også bra. Det er også Enorge med dens planer både for enkeltpersoner, skoler og virksomheter. Men man trenger flere forpliktelser til opplæring og til implementeringen av et digitalt tjenestetilbud i det offentlige.

- Det er negativt at det er få incentiver for virksomheter til å drive betydelig forskings- og utviklingsarbeid. Det er for også lite offentlig risikokapital for investeringer i nyetablerte ikt-virksomheter. Og man har jobbet for lite med rammevilkår for at utenlandsk ekspertise skal komme til Norge. Dette må til for å gjøre Norge til en fremtidsrettet kunnskapsnasjon.

-- Trenger landet en it-minister; hvem hadde i så fall vært ideell i jobben?

-- Få næringer har sin egen minister, så en it-minister er i overkant. Dagens regjering har flere medlemmer som har vært opptatt av utviklingen for næringen. At ikt-utviklingen er lagt under moderneringsministeren hjelper regjeringen til å holde fokus på saker som berører området. Den regjeringen som dannes etter valget bør evaluere dette samspillet og se på mulighetene for å videreføre det arbeidet som er startet, blant annet e-Norge 2008.

-- Stemmer du blågult eller rødgrønt?

-- Blågult.

I morgen leveres stafettpinnen videre til Harald Løvvik i Oracle.