Lommen full av usikrede data

En undersøkelse viser at kun en tredjedel av "profesjonelle" pda-brukere beskytter informasjonen sin.

Det er sjokkerende tall engelske Computer Weekly kan legge frem fra undersøkelsen utført for Pointsec og Infsecurity Europe. 332 pda-brukere som jobber med it eller salg er blitt spurt om sin pda-bruk. 43 prosent av dem jobber i selskaper med flere enn 1.000 ansatte. En fjerdedel av de 46 prosent som tar vare på passord og pin-koder på lommemaskinen bryr seg ikke med å beskytte tilgangen til den med passord.

Av dem som lagrer bankopplysninger er det hele 65 prosent som ikke krypterer dataene, og over 20 prosent som ikke engang benytter passord på pda-en. Hele 89 prosent av de spurte bruker enhetene som kalender i jobbsammenheng, og over en tredjedel lagrer bedriftsdata.

23 prosent av pda-ene i undersøkelsen tilhørte bedriften, og av disse var det kun en tredjedel som hadde noen retningslinjer for sikkerhet, som bruk av passord og kryptering. Noe oppsiktsvekkende er det at til tross for slendrian med sikkerheten anser de aller fleste informasjonen på de digitale hjelperne som verdifull.

Hele 84 prosent tar sikkerhetskopi, men tenker tydeligvis lite på hva som skjer med informasjonen om de mister eller blir frastjålet enheten. Siden undersøkelsen er utført blant it-folk, som bør ha et profesjonelt forhold til sikkerhet, er det rimelig å anta at det står enda verre til med pda-sikkerheten rundt om.