Lønnsgapet snevres inn

Lønnsgapet snevres inn

Fortsatt tjener menn mer enn kvinner i it-industrien. Men lønnsgapet er mindre enn før.
En amerikansk studie viser at kvinnene snevrer inn lønnsgapet i it-verdenen. Men fremdeles tjener en kvinne som jobber 55 timer i uka 7,5 prosent mindre enn en mann i samme stilling. I Norge kommer IKT-Norges sin lønnsundersøkelse på vårparten.

Lik lønn for likt arbeid er en uttalt målsetting for mange. Men det er forskjell på teori og praksis. En undersøkelse foretatt av Dice Inc i USA blant 21.000 it-ansatte viser at det fremdeles er mennene som tjener mest.

Fem prosent opp

Den årlige lønnsundersøkelsen fra Dice viser at i 2003 økte kvinnene sin lønn i gjennomsnitt med fem prosent, mens mennene i snitt måtte klare seg med en økning på to prosent. Dette "innhugget" reduserte det gjennomsnittlige lønnsgapet til 11 prosent.

Ifølge Scott Melland som er sjef i Dice arbeider stadig flere kvinner i it-industrien lenger dager, og det er med på å drive lønningene deres oppover.

Men det er også forskjeller mellom bransjene. It-ansatte i internettrelaterte bedrifter tjente kun tre prosent mindre enn sine likemenn, mens innen helse- og farmasøytiske bedrifter tjente kvinnene i snitt 19 prosent mindre enn mennene.

Offentlig i tet

I snitt økte it-lønningene med to prosent i USA i fjor. De som jobber i offentlig sektor og forsvarsindustrien oppnådde den høyeste økningen med fire prosent. Det samme var resultatet for de som jobbet med maskinvare.

Ifølge Melland er det faktum at lønningene øker igjen et godt tegn.

-- Det forteller oss at vi definitivt har rundet hjørnet. Vi har det bedre nå enn vi hadde for seks til tolv måneder siden. En økning på to prosent er bedre enn nedgang, sier han.

Et annet positivt signal er at begynnerlønningene også stiger, i fjor med tre prosent. Eldre arbeidstakere opplevde en nedgang på fire prosent, men det forklarer Melland med at mange av de eldre (de over 50 år) er kontraktsarbeidere eller konsulenter, og at etterspørselen etter dem ikke har vært like sterk som tidligere.

Når det gjelder lønnsforskjellene i Norge mener prosjektleder Fredrik Syversen i IKT-Norge at de som jobber i internettbransjen er blant de yngste i bransjen, og at det som teller er hvorvidt man kan det man driver med.

-- Der har man gjerne den yngste ledelsen også. Jo større selskaper, desto mer rigide, og de har gjerne også eldre ledelse.

Det kan være med på å prege en bransjes lønnsforskeller mellom menn og kvinner, mener Syversen.

Tror på lønnsvekst

I Norge legger IKT-Norge rundt 1. april frem en undersøkelse med det klingende navnet Lønns- og Benefitsundersøkelsen 2003/2004 .

-- Den skal vise hva lønningene ligger på innen de bestemte stillingskategoriene, sier Syversen.

Totalt vil undersøkelsen vise rundt 50 forskjellige stillingskategorier, hvor man kan stemme tallene av med egen ansatte i forhold til hvor lenge de har vært i arbeid, alder etc.

Tidligere lønnsundersøkelser fra IKT-Norge har ikke delt inn etter kjønn, men i årets undersøkelse vil det også vær mulig å spore lønnsforskjeller for norske it-stillinger.

-- Men vi måler ikke arbeidstimer. Hvis det er slik at mennene sitter på jobb til klokka 22, og kvinnene går hjem klokken fire, er det ikke rettferdig å sammenligne. Det er vel gjerne slik også at kvinnene har vanskeligere for å be om mer penger.

For 2003 regner Syversen med lønnsvekst i forhold til 2002. Mellom tre og fire prosent i snitt er antakelsen.

-- Men i 2004 tror jeg lønnsveksten blir opp mot fem prosent, og deretter blir det skummelt. Vi kan få manko på arbeidskraft og komme inn i samme karusell som i 2000, sier han.