- Lønnsomheten vil bli bedre

- Lønnsomheten vil bli bedre

Inmeta-sjef Jarl Øverby tror på bedre tider etter å ha lagt frem regnskapstallene for tredje kvartal.

Inmetas regnskaper for tredje kvartal viser driftsinntekter på 82,9 millioner kroner. Det kan sammenlignes med tilsvarende periode i fjor, da driftsinntektene ble målt til 76,6 millioner kroner.

Driftsresultat før amortiseringer (EBITDA) ble 4 millioner kroner, ned fra fjorårets 4,8 millioner kroner.

Den ordinære driften ga et overskudd på 3,1 millioner kroner, mot fjorårets driftsoverskudd på 4,3 millioner kroner.

Resultat etter skatt ble 2,4 millioner kroner, ned fra fjorårets overskudd på 3,1 millioner kroner.

Fortjeneste per aksje ble 4 øre i perioden. Det er ett øre svakere enn samme periode i fjor.

Venter bedret lønnsomhet

Selskapet melder samtidig om god salgsvekst, og regner dessuten med styrket lønnsomhet i 2011. Ved utgangen av tredje kvartal er EBITDA 19,6 millioner kroner, som tilsvarer en EBITDA-margin på 7,9 prosent (7,4 prosent samme periode i 2009).

- I mange år har vi hatt fokus på lønnsom vekst. Konsernet vil vokse i 2011, og lønnsomheten vil bli bedre. Det henger både sammen med en bedring av markedssituasjonen innen lisensområdet, og effekten av de to konsulentselskapene vi nylig har kjøpt, sier konsernsjef Jarl Øverby i en presseuttalelse.

Inmeta består av to forretningsområder, Inmeta Licensing og Inmeta Consulting. Av den samlede konsernomsetningen på 82,9 millioner kroner i perioden, utgjorde Inmeta Licensing 47,5 millioner og Inmeta Consulting 35,4 millioner kroner.

De to nylig oppkjøpte IT-konsulent selskapene, Osiris og Visiti med i overkant av 80 medarbeidere, har regnskapsmessig effekt fra hhv. juni og september. Begge selskapene bidrar til å styrke konsernets lønnsomhet i tredje kvartal.