- Lønnsomt å være kvinne i it-bransjen

Norske it-kvinner opplever at de har bedre karrieremuligheter enn menn og trives i it-bransjen.

En ny undersøkelse blant IKT-Norges 350 medlemsbedrifter viser at kvinner trives med å jobbe i IKT-bransjen . Undersøkelsen står i skarp kontrast til en lignende studie som nylig ble gjennomført i Storbritannia, hvor det viste seg at kvinner mistrives sterkt i bransjen.

 

Ifølge en pressemelding er et av de mest positive funnene i den norske undersøkelsen at kvinner opplever at de har bedre karrieremuligheter enn menn. Samtidig viser undersøkelsen at kvinner ikke opplever arbeidsplassen like forutsigbar og trygg som det menn gjør.

 

70 prosent av kvinnene mener bransjen gir gode karriereutviklingsmuligheter. 64 prosent av mennene mener det samme. 53 prosent av kvinnene føler at arbeidsplassen er forutsigbar og trygg. Det tilsvarende tallet for menn er 70 prosent.

 

Inspirasjonsdag

 

Resultatene fra undersøkelsen ble i dag lagt frem på en inspirasjonsdag i IKT-næringen. Dagen arrangeres i regi av IKT-Norge, Microsoft Norge og Mamut ASA og målet er å engasjere og inspirere kvinner i IKT-bransjen. I neste omgang ønsker man å motivere unge jenter som tenker på å studere IKT-fag eller søke seg mot bransjen.

 

- Vi ble overrasket over de nedslående resultatene i Storbritannia. Samtidig er vi klar over at andelen kvinner i norsk IKT-bransje og på IKT-studier er rekordlav. Vi er veldig fornøyd med resultatene fra undersøkelsen. Selvfølgelig er det ting å sette fingeren på, men alt i alt er resultatene veldig bra, sier Kristine Næss. Næss er til daglig Partner Development Group Manager i Microsoft.

 

De positive resultatene i undersøkelsen antyder at den lave andelen kvinner i bransjen og ved IKT-studier ikke skyldes mistrivsel. Næss påpeker at man nå må synliggjøre de mulighetene som er tilstede for kvinner som ønsker å jobbe i bransjen.

 

Manglende innsikt?

 

- Det er mulig den lave andelen kvinner skyldes manglende innsikt i de mange mulighetene, utfordringene og den store variasjonen i arbeidsoppgaver. Nå ønsker vi å vise at kvinner trives i bransjen, sier Næss.

 

Resultatene viser at menn og kvinner er enige om at de har det morsomt på jobben, og at de faktisk har det mer gøy jo mer de jobber. Videre er det stor enighet om at bransjen legger til rette for en fleksibel arbeidssituasjon. Heidi Austlid, prosjektleder i IKT-Norge, er fornøyd med resultatene.

 

 Men ikke alt er udelt positivt. Særlig gjelder dette resultatene knyttet til om kvinner føler de får innfridd forventningene til arbeidsplassen. Her scorer kvinnene dårligere enn sine mannlige kolleger. I tillegg mener færre kvinner enn menn at en jobb i IKT-bransjen gir dem en trygg og forutsigbar arbeidssituasjon.