Lønnstopper og pengepugere

Lønnstopper og pengepugere

De største distributørene: 2009 ble trolig et hyggelig år for de ansatte i Betech Data, bedriftens lønnskostnader tatt i betraktning. Her er bransjens kostnadstopper og -bunner.

En alternativ, og kanskje vel så interessant, tilnærming til det å granske selskapers topp- og bunnlinje, er å ta en nærmere kikk på hva det koster selskapene å ha folk ansatt der i form av lønn og sosiale kostnader.

Store variasjoner

Her, som andre steder i IT-Bransjens distributøroversikt, ser vi til dels store variasjoner. Spennet strekker seg fra de største aktørene med flere millioner kroner per hode, til de minste hvor virksomheten for noen fortoner seg mer som en hobby hva sosiale kostnader angår. Verdt å merke seg i denne sammenheng er at tallene for lønnskostnader også inkluderer andre elementer utover ren lønn, som øvrige sosiale kostnader.

Nisje på topp

Vi merker oss at det stort sett er et blandet innslag på listetoppen over sosiale kostnader, med navn både fra nisje-, bredde-, tele- og datafangstdistribusjon.

2,18 mill. kroner per hode

Tallene tatt i betraktning, er det spesielt to selskaper som skiller seg ut, og som trolig har vært gode steder for de ansatte å jobbe. Det dreier seg om Betech Data AS, nisjedistributøren som satt med sine 2,18 millioner kroner i lønnskostnader per ansatt i 2009 var den definitivt best betalende på listen.

Også i Ingram Micro er det hyggelig lønnsstatistikk å vise til. Drøye 13 millioner kroner i lønnskostnader fordelt på syv ansatte ga en pott på 1,87 millioner kroner per hode i den aktuelle perioden. Hos breddedistributøren Itegra ble tallet 1,36 millioner kroner i lønnskostnader per ansatt.

Les også: It-bransjens gullgutter

Pengepugerne

Dersom vi beveger oss over til motsatt ende av listen, ser vi at det er aktører innen nisje- og datafanst som preger "gniertoppen". Blant bunnkandidatene finner vi blant annet navn som Bluestar Nordic, Digipos Store Solutions og Pebecom, alle med lønnskostnader i størrelsesorden 245 000 kroner til 333 000 kroner per hode.

Det absolutte bunnpunktet på listen er imidlertid Trend Distribution med sine 2 000 kroner i lønnskostnader per ansatt. Dette selskapet opererte imidlertid kun med innleide konsulenter i den aktuelle perioden.

Listen over pengepugere domineres for øvrig av nisjedistributører, med unntak av datafangstaktørene Digipos og Bluestar Nordic.

Betaler best (høyeste lønnskostnad per ansatt):

Nr.

Selskap

Lønnsk. pr. ansatt

1.

Betech Data AS

2 188 000

2.

Ingram Micro

1 879 000

3.

Itegra

1 367 000

4.

AV Partner

1 025 000

5.

Mychoice

981 000

6.

Telefonselskapet

958 000

7.

Commaxx

872 000

8.

Inteno Broadband Technology

844 000

9.

Computerlinks

843 000

10.

Data Equipment

815 000

Pengepugerne (laveste lønnskostnad per ansatt):

Nr.

Selskap

Lønnsk. pr. ansatt

1.

Trend Distribution

2 000

2.

Bluestar Nordic

245 000

3.

Digipos Store Solutions

272 000

4.

Pebecom

333 000

5.

TT Micro

337 000

6.

Computer Connection

342 000

7.

Frontline

350 000

8.

Arrow ECS Norge

385 000

9.

Avikom

390 000

10.

Brightpoint Norway

432 000

Kilde: Proff