Løp og kjøp

Løp og kjøp

Staten har åpnet for salg av Telenor-aksjer til privatpersoner. Siste frist for kjøp er i løpet av i dag, onsdag 14. april.
I perioden fra og med fredag 2. april til og med onsdag 14. april vil Nærings- og handelsdepartementet selge Telenor-aksjer til privatpersoner til en kurs på kroner 48,50 pr. aksje. Dette er samme kurs som de institusjonelle investorene fikk kjøpt aksjer til i statens nedsalg tirsdag 30. mars.

-- For Regjeringen er det et mål å stimulere til økt privat eierskap i norsk næringsliv. Derfor er vi opptatt av at privatpersoner skal få den samme muligheten som de store institusjonene, sier nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen, i en pressemelding fra departementet.

-- På samme måte som ved forrige nedsalg, legger vi opp til at privatpersoner får kjøpt aksjer til samme pris som det de institusjonelle investorene betaler, påpeker statsråden.

Privatpersoner innen EØS-området kan bestille inntil 20.000 aksjer med en minstebestilling på 100 aksjer. Dersom transaksjonen blir overtegnet, vil det bli prioritert å gi inntil minst 1.000 aksjer til hver bestiller, dersom antallet aksjer er tilstrekkelig til dette.

Salget organiseres av DnB NOR Markets, men alle meglerhus ved Oslo Børs med adresse i Norge er invitert til å delta i salget. De som ønsker å kjøpe aksjer kan gjøre dette over Internett, eller ved å sende inn tegningsblankett til en megler som deltar i salget. Nærmere opplysninger om salget blir annonsert i dagspressen.

I alt er det satt av inntil 30 millioner aksjer for salg til privatpersoner.