Løse tråder i Trondheim

Prosjektet Trådløse Trondheim blir snart et aksjeselskap. Men hva som skjer etter dette henger i løse luften.

Planen var at store deler av Trondheim sentrum (Midtbyen) skulle ha vært bygget ut med 80-100 wlan-basestasjoner 15.august. Prosjektet er litt forsinket, men ifølge Dekanus Arne Sølvberg ved NTNU er dette bare en uvesentlig forsinkelse.

 

- Vi snakker om et par uker til utbyggingen er ferdig, men vi har ikke helt bestemt når vi skal åpne nettet, sier han.

 

Dette er første fase av utbyggingen og prosjektet har dekket det mest folkerike områdene i byen.

 

- Jeg tror at trådløst bredbånd bør være tilgjengelig i hele det tettbygde Trondheim, og at dette vil komme. Men hvordan dette vil fortone seg  vet vi ikke. Per i dag er dette ikke kommersielt bæredyktig. Vil kunne ikke fått opp et slikt tilbud om ikke vi hadde gått inn med et offentlig engasjement på den måten vi gjør, sier han.

 

Nytt selskap

 

Om en måneds tid vil aktørene i prosjektet formalisere selskapet som skal eie infrastrukturen og stå for driften. Dette blir et aksjeselskap eiet av NTNU, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune og Sparebanken Midt-Norge.

 

Ifølge Sølvberg skal ikke dette være noe evigvarende selskap. De legger opp til en periode på tre år. Etter to og et halvt skal den videre driften vurderes. Intensjonen er at selskapet skal gå over i en form for kommersiell drift.

 

En by dekket av trådløse basestasjoner burde være et forlokkende tilbud for innbyggerne. Men det er likevel ikke slik at en hver lokal trønder bare kan koble seg opp uten videre. Når nettet åpnes vil det i første omgang være tilgjengelig for ansatte som har avtale med NTNU, fylke og kommune.

 

Selger til nettleverandører

 

- Så åpner vi gradvis for andre, men vil ikke komme til å ha direkte kunder, sier Sølvberg. 

 

De vil heller selge tilgangen til nettleverandører som igjen kan tilby tilgangen til sine kunder igjen.

 

- Men vi gjør ikke dette for å tjene penger. Vi har utgifter som må dekkes inn. Vi ønsker å få opp tilbudet, ikke å konkurrere med de etablerte kommersielle tilbyderne, sier han

 

Hvordan det kommende aksjeselskapet kommer til å forholde seg til dette om noen år, er likevel usikkert.

 

- Hva man gjør i fremtiden avhenger også hvordan den tekniske utviklingen vil bli. Det er mange ting som er uavklarte, forteller Sølvberg.

Les også: Store trådløsplaner i Trondheim