-- Løsningen blir stadig bedre

-- Løsningen blir stadig bedre

Skatteetaten mener ikke at Altinn løsningen som ble lansert i januar var for dårlig, og har intet å utsette på leverandørens jobb. De tar likevel innover seg den kritikkstormen løsningen har møtt.
Reidar Nybø i Skatteetaten er ansvarlig for etatens arbeid med Altinn. Han peker på mange ulike årsaker til at Altinn-løsningen har fått mye pepper denne våren.

-- Et av problemene har vært knyttet til rollefordelingen i systemet, og ukorrekte opplysninger i Enhetsregisteret. Systemet er bygd opp slik at de som får innrapportere i løsningen er de som står oppført med dette ansvaret i Enhetsregisteret. Denne våren har vist at dette registeret har hatt en del feil og mangler. Noen har opplevd problemer knyttet til det. Det gode siden er at vi har fått en kraftig forbedring av datakvaliteten i Enhetsregisteret, gjennom meldinger fra de registrerte næringsdrivende.

-- Et annet problem har vært knyttet til det første skjemaet vi gikk på luften med, aksjonærregisteret. Dette var ikke bare et nytt skjema, men også et skjema som sammenfattet flere gamle skjemaer, dette har også bydd på utfordringer for brukerne.

I et annet intervju med Computerworld har underdirektør i næringsdepartementet, Kari Bjørke, påpekt at det kanskje var en tabbe og lansere et helt nytt skjema som første prøvesten.

Lydhøre

-- Vi ser jo også at flere og flere innrapporterer elektronisk. Når det gjelder momsinnlevering har mengden elektronisk innrapportering økt fra 35000 oppgaver for et år siden til 57000 oppgaver nå i juni, fremhever Nybø.

-- At mange bruker løsningen er vel ikke noe bevis for at løsningen er bra? Det forteller kanskje mest av alt om et næringsliv som er overmodent for å innrapportere elektronisk? -- Det kan du si. Jeg vil i denne sammenheng også bemerke at jeg mener vi er svært lydhøre for den kritikken brukerne kommer med. Det er allerede gjort mange forbedringer i systemet, og flere nye forbedringer er på vei. Vi har eget brukerforum og vi lytter til innspill både fra skatteytere, andre leveringspliktige og leverandører av systemer som skal spille sammen med Altinn-løsningen, sier Nybø.

-- Ved at dere har gitt utsettelser på flere frister, er vel dette i seg selv en erkjennelse av det har vært problemer i innkjøringsfasen?

-- Vi har tatt inn over oss at vi er inne i et overgangsår. Vi har utsatt frister og vil også ta hensyn til de utfordringene systemet har bydd på for våre brukere, når sanksjoner med tanke på manglende eller mangelfulle leveringer skal vurderes, sier Nybø.

Unikt prosjekt

Nybø peker på at Altinn-prosjektet ikke bare i norsk, men også i internasjonal sammenheng er unikt.

-- Vi har ikke hatt andre løsninger å se på når vi skulle utarbeide dette konseptet. De tre toneangivende etatene, SSB, Brønnøysundregistrene og Skatteetaten har måttet basere seg på erfaringer med innføring og utarbeidelse av egne it-løsninger. Det unike med Altinn er at det skal være et etatsovergripende system, der mange ulike innrapporteringer skal løses gjennom et og samme system.