Lov mot museskader

Lov mot museskader

Mer enn 20 timeres musbruk i uke skal være skadelig.

En stor dansk undersøkelse fastslår at over 20 timers ukentlig arbeid med mus gir en sikker risiko for smerter i armer eller hendene, melder danske Ritzau.

Ifølge sosialdemokratene er det politikernes ansvar å beskytte arbeidstakere mot musens skader.

Det vil derfor tas initiativ til at problemet blir innarbeidet i lover og regler som styrer arbeidslivet.