67 millioners forlik for EDB Ergo

67 millioners forlik for EDB Ergo

Pensjonstvist bilegges mellom ansatte og det fusjonerte selskapet.

I en børsmelding melder EDB Ergogroup at de har kommet fram til forlik med fagforeningene i samband med en strid som oppsto i det gamle selskapet EDB Business Partner ASA.

Det var i samband med en overgang fra en eldre ytelsesbasert til en nyere innskuddsbasert pensjonsordning for to år siden at en gruppe ansatte varslet søksmål. De hevdet at EDB BP ikke ensidig kunne endre en pensjonsavtale uten forhandlinger eller enighet med de ansatte.

Ønsket var å spare kostnader. Grepet sparte EDB for 70 millioner i året.

Kompensasjonsordning

Forliket innebærer at en egen kompensasjonsordning ble innført for de medlemmene som ble overført i 2009 skal stå uforandret. Den kan ikke endres ensidig fra EDB Ergogroup. I tillegg kommer en ny kompensasjon i kontanter til de som var medlemmer i den gamle ordningen, og som fortsatt er ansatte i EDB Ergogroup.

- I forbindelse med fusjonen har jeg uttalt at det var en hovedoppgave å ta vare på våre kunder og medarbeidere. Pensjonssaken har vært krevende. Jeg har ønsket å se saken på nytt, sammen med de tillitsvalgte, for å forsøke om det var mulig å finne en løsning utenfor retten. Jeg har lagt stor vekt på å forsøke å finne en løsning som tar hensyn til både de ansattes og selskapets interesser, sier konsernsjef Terje Mjøs i EDB Ergogroup.

Økt kostnad

Forliket medfører en økt kostnad for EDB Ergogroup på 9 millioner kroner, eller neddiskontert 67 millioner for gjenværende tid for ekstra ytelser.

Lov Og Rett