90.000 i bot for ulovlig konsulent

90.000 i bot for ulovlig konsulent

Helsedirektoratet må punge ut etter rot rundt eresept.

Computerworld fortalte nylig om Helsedirektoratets trøbbel rundt eresept-arbeidet.

De hadde latt Legeforeningen selv fått velge en konsulent for å jobbe med utviklingen av en elektronisk reseptløsning i Helsedirektoratet. Konsulenten mottok så mye penger at stillingen egentlig burde konkurranseutsettes.

Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA) har sett på saken, og det foreligger nå et vedtak. De kaller konsulentansettelsen en "ulovlig direkte anskaffelse".

Visste om ulovligheten

- Det fremgår verken av innklagedes anførsler, eller av den innsendte dokumentasjon, at innklagede på noe tidspunkt foretok en reell vurdering av om anskaffelsen skulle vært kunngjort" skriver KOFA i sitt gebyrvedtak.

- Klagenemnda forstår dette slik at innklagede var klar over at virksomheten sannsynligvis foretok en ulovlig direkte anskaffelse når konsulentavtalen med [den aktuelle konsulenten] ble forlenget fortløpende".

Over flere år

KOFA mener det er rom for et ganske saftig gebyr.

De skriver at det virker som om direktoratet har visst hva de har gjort. Ettersom avtalen med konsulenten stadig har blitt forlenget, har ulovligheten pågått over flere år. Bare i 2008 har konsulenten mottatt over 1,2 millioner kroner.

Klagenemda håper 90.000 kroner er nok til at direktoratet ikke gjør samme blemme igjen.

Lov Og Rett