Analyseverktøy tar norske svindlere

Analyseverktøy tar norske svindlere

Teknologi har blitt det viktigste våpnet mot svindel og hvitvasking.

Norske banker ble fra nyttår 2005 pålagt å gjennomføre elektronisk overvåking av alle transaksjoner for å forebygge hvitvasking av penger til terrorhandlinger og økonomisk kriminalitet.

Ifølge EDB Business Partner fungerer ordningen godt i den forstand at stadig flere saker med uregelmessige transaksjoner blir oppdaget.

Svarte penger

Antallet mistenkte saker som ble automatisk fanget opp økte med 30 prosent fra 2006 til 2009, viser tall fra EDB, som leverer antihvitvaskløsningene til 140 norske banker.

Det er bankinnskudd knyttet til svarte penger som representerer den største andelen av saker.

- Samtidig som økonomisk kriminalitet utgjør et økende problem blir antihvitvaskingssystemene mer effektive. Hele 76 prosent av mistenkte svindelsaker oppdages nå automatisk, en økning på over 30 prosent siden 2006. Elektronisk overvåking har åpnet helt nye muligheter for å avsløre systematisk hvitvasking både i stor og mindre målestokk, sier Magnus Thorburn i EDB i en pressemelding. Thorburn er leder for kjernesystemer i divisjonen for bank og finans i selskapet.

Nyttårsuttak

Over en tredjedel av de rapporterte sakene blant privatpersoner dreier seg om kontantinnskudd. I tillegg står svindel med trygd, bankremisser og såkalte "31.12"-saker (som er uttak før nyttår for å unndra seg skatteplikt), for ytterligere ni prosent av de rapporterte sakene.

Et antivitvaskingssystem overvåker alle transaksjoner som gjennomføres hos bankene og er blant annet programmert til å varsle ved ulike typer mistenkelige transaksjoner. Bankenes antihvitvaskingsansvarlige har oppgaven med å undersøke om den enkelte automatiske alarm ser ut til å være en del av et mistenkelig mønster.

Rapporte tilfeller av uregelmessigheter blant privatpersoner:

Område

Andel i prosent

Kontantinnskudd

35

Stor kredittomsetning

10

Trygdesvindel, bankremisser og "31.12"*

9

Penger til/fra utlandet

5

Manuelt oppdaget

26

* Uttak før nyttår for å unndra skatt på kontantene

Tallene for 2009 viser at en liten andel av de mistenkte sakene er relatert til næringsvirksomhet. Én av fem rapporterte tilfeller er relatert til bygg- og anleggsbransjen. Personlig næringsdrivende er representert i 23 prosent av de mistenkte næringssakene.

Av de flaggede sakene ble 1,3 prosent rapportert videre til Politiet for videre undersøkelser.

Rapporte tilfeller av uregelmessigheter blant bedrifter:

Område

Andel i prosent

Stor kredittomsetning på konto

38

Bankremisser, Innskudd

10

Penger til/fra utlandet

14

Store uttak

32

Diverse

6

Lov Og Rett