Apple og Cisco begraver Iphone-striden

Apple og Cisco begraver Iphone-striden

Hvem har retten til Iphone navnet? Avtalen som nå er inngått sier begge.
Lov Og Rett